Snímače půdní vlhkosti

Půdní tenzometr TMS11A

Půdní tenzometr určený pro měření sacího tlaku v půdě

 • Snímač s keramickou hlavicí o průměru 25 mm a délce 200 až 1000 mm
 • Plnění tenzometru v místě měření pomocí vyvedených kapilár
 • Široký měřící rozsah od podtlaku -65 kPa až po zaplavení 3 m v.s.
 • Vyhodnocení a korekce změřených tlaků v modulu TM4 nebo WL-TM4 -B

 

Modul pro zpracování dat z půdních tenzometrů

Modul pro zpracování dat z půdních tenzometrů TMS11A

 • Vstupy opatřené konektory pro 4 tenzometry TMS11A
 • Výstup tlaků a půdních teplot po RS485
 • Kompatibilní s telemetrickými stanicemi a dataloggery FIEDLER
 • Napájení a sběr dat po RS485 v jednom připojovacím kabelu

 

WL-TM4-B vyhodnocovací modul pro půdní tenzometry TMS11A

Modul pro zpracování dat z půdních tenzometrů TMS11A

 • Vstupy opatřené konektory pro 4 tenzometry TMS11A
 • Bezdrátový sběr dat ve volném radiovém pásmu 868 MHz
 • Kompatibilní s telemetrickými stanicemi H3 a H7
 • Napájení z vnitřní lithiové baterie po dobu až 5 let
Snímač půdní vlhkosti: VIRRIB
 • Měřící rozsah 5 - 50%
 • Přes proudový výstup 1-5mA lze snímač připojit ke všem jednotkám M4016