Snímače půdní vlhkosti

Půdní tenzometr TMS11A

Půdní tenzometr určený pro měření sacího tlaku v půdě

 • Snímač s keramickou hlavicí o průměru 25 mm a délce 200 až 1000 mm
 • Plnění tenzometru v místě měření pomocí vyvedených kapilár
 • Široký měřící rozsah od podtlaku -65 kPa až po zaplavení 3 m v.s.
 • Vyhodnocení a korekce změřených tlaků v modulu TM4 nebo WL-TM4 -B

 

Modul pro zpracování dat z půdních tenzometrů

Modul pro zpracování dat z půdních tenzometrů TMS11A

 • Vstupy opatřené konektory pro 4 tenzometry TMS11A
 • Výstup tlaků a půdních teplot po RS485
 • Kompatibilní s telemetrickými stanicemi a dataloggery FIEDLER
 • Napájení a sběr dat po RS485 v jednom připojovacím kabelu

 

WL-TM4-B vyhodnocovací modul pro půdní tenzometry TMS11A

Modul pro zpracování dat z půdních tenzometrů TMS11A

 • Vstupy opatřené konektory pro 4 tenzometry TMS11A
 • Bezdrátový sběr dat ve volném radiovém pásmu 868 MHz
 • Kompatibilní s telemetrickými stanicemi H3 a H7
 • Napájení z vnitřní lithiové baterie po dobu až 5 let
Snímač půdní vlhkosti: VIRRIB

Cenově výhodný, široce rozšířený snímač

 • Měřící rozsah 5 - 50 % objemové půdní vlhkosti
 • Proudový výstup 1-5 mA pro připojení k dataloggerům i telemetrickým stanicím
 • Nízká cena dovoluje instalovat více snímačů do rozdílných vzdáleností od povrchu
 • Mechanické provedení kruhové o průměru 280 mm nebo obdélníkové 60 x 200 mm

Snímače objemové půdní vlhkosti, teploty půdy, konduktivity a permitivity

 • Snímače vhodné pro půdy s nízkou až střední elektrickou vodivostí
 • tyčové elektrody dlouhé 300 mm
 • Číslicový výstup SDI-12
 • Lze přímo připojit k jednotkám H3, H7, H40, H50, STELA nebo M4016

 

Snímače objemové půdní vlhkosti, teploty půdy, konduktivity a permitivity

 • Snímače vhodné pro půdy s vysokou elektrickou vodivostí (~ vyšší vlhkostí)
 • Tyčové elektrody dlouhé 120 mm
 • Číslicový výstup SDI-12
 • Lze přímo připojit k jednotkám H3, H7, H40, H50, STELA nebo M4016