RK5, RK7 - radiační kryty pro přesné měření teploty a vlhkosti

 Radiační kryt RK5

 • UV odolné plastové lamely s malou tepelnou vodivostí a vysokou odrazivostí
 • Základní provedení RK obsahuje 5 nebo 7 lamel
 • Minimální odpor proudění vzduchu
 • Snadné a rychlé upnutí snímače do plastové kleštiny
 • Součástí nerezový držák pro uchycení RK na stožár
 • Rozsáhlý sortiment vhodných snímačů a čidel

Použití a základní popis

Radiační kryty RK5 a RK7 jsou navrženy pro ochranu snímačů teploty a relativní vlhkosti vzduchu před působením sálavého tepelného záření a deště. Použití radiačního krytu minimalizuje chybu měření teploty, která by jinak vznikla na osluněném teplotním snímači.

Součástí dodávky radiačního krytu je i nerezový univerzální držák, který lze uchytit jak na svislou plochu, tak na stožár o průměru 1,5" až 2,5". Nerezový třmen o vhodné velikosti lze objednat spolu s dodáním radiačního krytu.

Kompaktní provedení a velká prostornost uvnitř krytu dovolují využívat tyto kryty i pro mnoho dalších aplikací.

Mechanické provedení RK

Radiační kryt RK5

Radiační clony jsou vyrobeny ze speciálního plastu s vysokou odrazivostí pro dopadající záření, mají malou tepelnou vodivost a jsou dlouhodobě odolné jak proti působení deště a větru, tak UV záření.

Tvar radiační clony a jejich uspořádání zabraňuje dopadu přímého tepelného záření na snímač a minimalizuje vliv odraženého záření. Průchod vzduchu ke snímači je naproti tomu téměř neomezen.

Radiační kryt RK7 obsahuje na rozdíl od krytu RK5 dvojitou celistvou lamelu na vrcholu krytu pro dokonalejší ochranu snímače před sálavým zářením. Tento kryt má i vyšší vnitřní prostor pro snímač daný další lamelou umístěnou v těle krytu.

Montážní uchycení snímače

Snímač teploty, relativní vlhkosti vzduchu nebo jiný kombinovaný snímač se do radiačního krytu RK5 (RK7) upevňuje pomocí šroubové lamelové svěrky, která je uchycena uprostřed nerezového držáku snímače a je volně přístupná uživateli ze spodní strany držáku. Tento způsob uchycení snímače dovoluje jeho snadnou a rychlou výměny v případě jeho poškození.

Maximální průměr vkládaného snímače je ve standardním provedení držáku 20 mm. Na vyžádání lze dodat držáky i s větším otvorem pro robustnější snímače. Stejně tak je možné navýšit počet lamel, vyžaduje-li to délka uvažovaného snímače.

Typy snímačů uzpůsobených pro instalaci do radiačních krytů RK5, RK7:

Pt100-XM: teplota vzduchu  (±0,3°C)
zapouzdřené čidlo Pt100-A bez elektroniky, čtyřvodičové připojení k měřící jednotce PUR kabelem


TEP01: teplota vzduchu (±0,3°C)
Přesný snímač s čidlem Pt100-A, výstup RS485 (FINET a Modbus RTU), připojení konektorem M12/4 nebo PUR kabelem

 

RVT80: relativní vlhkost (±1,8 %) a teplota (±1 °C) vzduchu
Snímač s čidlem SHT85, výstup RS485 (FINET a Modbus RTU), připojení konektorem M12/4


RVT81: relativní vlhkost (±1,8 %) a teplota (±0,3°C) vzduchu
Snímač relativní vlhkosti s čidlem SHT85, měření teploty čidlem Pt100-A, výstup RS485 (FINET a Modbus RTU), připojení konektorem M12/4


RVT12: relativní vlhkost (±0,8 %) a teplota (±0,1 °C) vzduchu
Vysoce přesný snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu kombinovaným čidlem ROTRONIC, výstup 2x 0 až 1 V DC, připojení konektorem M12/4


RVT13: relativní vlhkost (±0,8 %) a teplota (±0,1 °C) vzduchu
Vysoce přesný snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu kombinovaným čidlem ROTRONIC, výstup RS485 (FINET a Modus RTU), připojení konektorem M12/4


ATM01: atmosférický tlak vzduchu (± 1 mbar) Snímač atmosférického tlaku vzduchu, výstup RS485 (FINET a Modus RTU), připojení konektorem M12/4


ATM11: atmosférický tlak (± 1 mbar) a teplota (±0,3 °C) vzduchu
Snímač atmosférického tlaku a teploty vzduchu, výstup RS485 (FINET a Modus RTU), připojení konektorem M12/4

 

Radiační kryt RK7 - RVT13/RK7

Doporučení pro umístění RK

Radiační kryty RK5 a RK7 jsou navrženy pro jejich trvalé umístění ve venkovním prostředí. Aby kryt plnil dobře svou funkci, řiďte se při jeho instalaci následujícími doporučeními:

 • Kryt instalujte do míst s dobrým prouděním vzduchu. Zvýšíte tak přesnost měřené teploty vzduchu.
 • Vyvarujte se umisťování krytu nad rozsáhlé tmavé plochy a masivní konstrukce (solární panely, asfaltové plochy, plechové střechy a pod.)
 • Udržujte dostatečnou vzdálenost od vodních mlžičů, vodotrysků a jiných zdrojů stříkající vody
 • Neumisťujte radiační kryty do blízkosti klimatizačních aparatur, a vyústění ventilačních šachet
 • Spolehlivé a přesné měření se bude jen obtížně provádět v blízkosti zdrojů elektromagnetického rušení (elektrické silové rozvody, výkonové motory, ...)

Radiační kryt RK5

Servis a údržba

Radiační kryty RK5 a RK7 kromě případného setření prachu z jednotlivých lamel nevyžadují žádnou další pravidelnou údržbu. Dlouhodobé znečištění nejlépe odstraníte hadříkem namočeným do mýdlové vody.

 

Základní parametry
ParametrHodnota
Rozměryprůměr 150 mm, výška 130 mm (RK5) a 170 mm (RK7)
Vnitřní prostor pro snímačprůměr 32 mm, výška 110 mm (RK5) a 130 mm (RK7)
Počet lamel5 (RK5) nebo 7 (RK7)
Materiál lamelUV odolný, vysoce odrazný bílý termoplast, tloušťka 3mm
Konstrukcenerezová sloupky ukryté ve stínících distančních podložkách
Uchycení snímačeplastová kleština o vnitřním průměru 17 mm
Hmotnost včetně držákuRK5: 550 g, RK7: 660 g
Vhodný průměr sloupu pro montáž držáku30 až 63 mm
Volitelné příslušenstvínerezový montážní třmen 1,5", 2" a 2,5"
Pracovní teplota-50 °C do +80 °C
Dokumentace: 
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Datasheet