AIM600, AIM615 převodníky 4-20 mA, 0-20 mA / RS485

Charakteristika

 • 6 analogových 4(0)-20 mA vstupů galvanicky oddělených od napájecího napětí i sériové linky RS485
 • Měřící kanály s rozsahem 0-100% měřené hodnoty pro každý ze vstupů
 • Přesný 24 bitový převodníků, chyba převodu < 0.05%
 • Detekce chybového stavu nad 20,75 mA a pod 3,75 mA (u rozsahů 4-20 mA)
 • Protokol FINET či MODBUS RTU, nastavitelná adresa v rozsahu 60 až 75
 • Nízká proudová spotřeba uzpůsobená i pro bateriově napájené aplikace
 • Přepěťová ochrana vstupů i výstupů
 • Mechanické uzpůsobení pro instalaci na DIN lištu 35 mm
 • Odnímatelné svorky pro snadnou instalaci a servis, šíře modulu pouhých 23 mm

Příklady použití

 • Rozšíření počtu analogových vstupů měřících ústředen a telemetrických stanic
 • Připojení analogového signálu na optické vedení nebo radiovou síť
 • Doplnění jednoduchých PLC a řídících jednotek o potřebný počet analogových vstupů

Základní popis

Měřící moduly AIM600 i AIM615 slouží pro převod až 6 proudových signálů 0-20 mA nebo 4-20 mA na datový výstup RS485 pod protokolem Finet nebo Modbus RTU.

Modul AIM615 obsahuje galvanicky oddělený zdroj napájecího napětí UISO o velikosti 15 V DC, určený pro napájení připojených měřících čidel a snímačů. Modul AIM600 dovoluje připojení pouze aktivních proudových signálů napájených z jiného zdroje napětí.

 

 

Oba převodníky charakterizuje vysoká přesnost měření daná použitým 24 bitovým převodníkem, nízká vlastní proudová spotřeba, napájecí napětí přizpůsobené i pro napájení z akumulátoru 12 V, galvanické oddělení vstupů od napájecího napětí i od komunikační linky RS485 a vysoká spolehlivost provozu bez mechanických nastavovacích prvků.

Měřící vstupu IN1 až IN6

Všech 6 měřících vstupů IN1 až IN6 je od výrobce nastaveno na měření proudu v rozsahu 4-20 mA. Pod protokolem Modbus RTU lze uživatelsky přenastavit měřící rozsah vstupů na 0-20 mA. Skutečný měřící rozsah převodníku dovoluje zpracovat proudové signály v rozpětí 0 až 22 mA.

Měřící kanály K1 až K6

Každému ze vstupů IN1 až IN6 je přiřazen 1 měřící kanál K1 až K6. Moduly AIM6xx tak obsahují 6 měřících kanálů přístupných přes sběrnici RS485 pod protokoly Finet nebo Modbus RTU. Hodnota každého kanálu nabývá hodnoty v rozsahu 0 až 100 % podle nastaveného měřícího rozsahu 0-20 mA (0 mA=0 %) nebo 4-20 mA (4 mA=0 %).  

Chybová hlášení:

Nárůst měřeného proudu nad 20,75 mA je na příslušném kanálu signalizován chybovým kódem E25. U měřícího rozsahu 4-20 mA je navíc signalizován tímto chybovým kódem i pokles proudu pod 3,75 mA.

Proud do vstupu nižší než 3 mA (nebo odpojení vstupu od zdroje signálu) signalizuje chybový kód E13.

Výstupní napětí UISO

Modul AIM615 obsahuje galvanicky oddělený zdroj napětí UISO = 15 V DC, určený pro napájení připojených měřících čidel a snímačů. Celkový proudový odběr z tohoto zdroje nesmí přesáhnout 120 mA, aby nedocházelo k chybě měření.

Modul AIM600 zdroj napětí UISO neobsahuje, a proto dovoluje připojení pouze aktivních proudových signálů napájených z jiného externího zdroje napětí.

Připojení k nadřazené řídící jednotce přes RS485

Moduly AIM600 i AIM615 komunikují s řídící jednotkou H7 v základním nastavení po sběrnici RS485 pod protokolem FINET rychlostí 19200 Bd, 1 stop bit, žádná parita.

Z výroby má každý modul nastavenu základní komunikační adresu ADR=60. Uživatel může pomocí 4 pólového přepínače na desce modulu nastavit 16 kombinací v rozsahu 0 až 15, které se přičítají k základní komunikační adrese 60. Kombinace se nastavuje binárně, tj. jako součet váhy jednotlivých sepnutých bitů 1, 2, 4 a 8. Adresní přepínač je přístupný po odklopení dolního krytu krabičky.

Individuální nastavení komunikační adresy se uplatní například při připojení více modulů AIM6XX k jedné sběrnici RS485 (každý modul v síti musí mít unikátní komunikační adresu).

Při parametrizaci a nastavování záznamových kanálů řídící jednotky  je třeba kromě komunikační adresy modulu zadat i číslo měřícího kanálu K1 až K6. Počet modulů AIM6XX, které lze připojit k jedné řídící jednotce je tak prakticky omezen jen počtem záznamových kanálů této jednotky.

Příklad připojení I/O modulů k jednotce H7

 

Technické parametry

                                                          AIM600

AIM615

Vstupy 

IN1 až IN6, měřící rozsah 4(0)-20 mA

Chyba měření 

< ±0,05 % z rozsahu, přesný 24 bitový převodník

Doba měření 

< 0.3 s / 1 měřící kanál

Vstupní odpor 

50 Ω

Výstup RS485 

Kanály K1 až K6 na RS485 pod protokolem FINET (MODBUS RTU)

Kom. adresa 

60 + switch na desce (0 až 15)

Měřící rozsah 

0 až 100 % [-] z rozsahu 0(4)-20 mA, formát float (10000=100%)

Napájecí napětí 

6 až 26 V DC / I < 15 mA

11 až 13 V DC / I < 180 mA

Výstup UISO 

-

15 VDC /galv.  oddělení 1000 V

Teplotní rozsah 

-25 °C až +60 °C

Rozměry / IP 

109 x 23 x 57 mm / IP 20 (šířka 1 modul/DIN lišta)

 

Dokumentace: 
Aplikace
Datasheet
Manuál
Soubory ke stažení: 
Ceníky