Měření rozložení teplot v průmyslových objektech

Stanice M4016-G3 se svými 32 záznamovými kanály a obrovskou paměťovou kapacitou nabízí možnost monitorovat například teplotní rozložení v průmyslových nebo i bytových objektech a naměřená data ihned přenášet na server pomocí vlastního GPRS modulu. Volné binární kanály stanice, kterých je dalších 40, mohou zaznamenávat časy sepnutí a rozepnutí topných těles, ventilátorů, vstupů do objektu apod.

Pro realizaci takovéto měřící sestavy s 32 teplotními snímači je potřeba použít 4 externí teplotní převodníky TEP-08. Každý převodník má možnost připojení až osmi snímačů Pt100 čtyřvodičově, tzn., že délka kabelu se neprojeví na přesnosti měření.

Pro napájení celé stanice přitom není nutné její připojení na síťový napájecí zdroj, protože nízká proudová spotřeba stanice dovoluje její několikatýdenní provoz jen z vnitřního bezúdržbového akumulátoru.

Dokumenty: 
Datasheet
Datasheet
Manuál