Online data z měřících stanic

server Hladiny

Hladiny.cz

Na tomto volně přístupném serveru najdete aktuální vodní stavy měřené stanicemi M4016 na hlásných profilech ČHMÚ a podniků Povodí s.p. a stavy hladin z lokálních varovných systémů měst a obcí.

Na serveru jsou týdenní grafy hladin a malé dvoudenní grafy pro mobilní telefony aktualizovány okamžitě po přenosu dat ze stanice do databáze na server.

Webový prohlížeč

Webový prohlížeč naměřených dat

Webová aplikace určená majitelům a provozovatelům telemetrických stanic používajících datahosting na našem serveru.

Webový prohlížeč naměřených dat umožňuje grafickou i tabulkovou vizualizaci dat, jejich základní zpracování včetně statistických výpočtů, exporty dat se serveru do vlastního PC, tisk zpráv, parametrizaci stanic na dálku, rozesílání e-mailů a mnoho dalších funkcí.