Software MOST

MOST (MOnitorovací STanice) je uživatelsky snadno ovladatelný program pro parametrizaci stanic M4016, STELA a HYDRO-LOGGER H1. Software MOST - parametrizace telemetrické stanice Program také slouží pro zobrazení aktuálních měřených hodnot i stavů binárních vstupů/výstupů a pro základní vyhodnocení naměřených dat. Načtení dat do programu je možné uskutečnit buď kabelem z připojené stanice, exportem datového souboru ze serveru nebo vytáčeným datovým voláním.

Vedle grafického a tabulkového zobrazení dat program nabízí průměrování naměřených hodnot, výběr dat za libovolný časový úsek, vyhledávání mezních hodnot, výpočet bilancí a tisk dat ve formě zprávy, včetně automatického měsíčního členění.

V sekci "Ke stažení" můžete získat aktuální verzi programu za předpokladu, že máte zakoupené licenční číslo. Jinak program slouží jako DEMO verze bez možnosti komunikace s přístroji.

 

Program MOST není součástí standardní dodávky stanice M4016.