Měření rozložení teplot ve vrtech a v nádržích

monitorování kvality vody Široký sortiment čidel a měřících sond připojitelných ke vstupům telemetrické stanice M4016-G3 umožňuje snadno realizovat různá přání našich zákazníků.

Často mezi ně patří vícenásobné měření teplot v různých hloubkách vodních nádrží. Měření rozložení teplot ve vrtech a v nádržích Pro tento typ měření využíváme teplotní převodník TEP-06, který zpracovává signál až z 6-ti teplotních senzorů Pt100 a předává jej přes rozhranní RS485 do telemetrické stanice. K jedné stanici lze připojit až 5 takovýchto převodníků a sledovat tak až 30 teplotních profilů.

 

 

 

 

Dokumenty: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Datasheet
H40
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet