Datahosting na serveru

Datahosting je služba poskytovaná uživatelům telemetrických stanic. Na zabezpečeném serveru společnosti FIEDLER-MÁGR bylo zřízeno rozsáhlé úložiště pro změřená data odesílaná ze stanic M4016, M4516 a HYDRO-LOGGER H1.

Datahosting na serveru Přístup k těmto datům je oprávněným klientům poskytován kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím standardního webového prohlížeče nebo pomocí mobilního telefonu s připojení k internetu. Datahosting umožňuje vizualizaci dat, exporty dat a správu stanic včetně jejich parametrizace. Uživatelé tak nemusí zřizovat vlastní server ani zajišťovat jeho provoz a údržbu.

Příklady zobrazení změřených dat na serveru:

Grafy a tabulky přístupné přes internet

Binární kanály

Mapa LVS

Stručný popis služeb datahostingu

 • Server přijímá data odesílaná z jednotlivých stanic a ukládá je do databáze. Díky principu aktivních stanic a použité technologii sběru dat mohou být data z mnoha stanic přijata prakticky současně. To může být pro některé aplikace sběru dat velmi výhodné.
 • Datahosting na serveru - tabulka událostí Do databáze na serveru je přenášen také provozní deník stanice (texty přijatých i odeslaných SMS, výpadky napájení, informace o datových přenosech, změny v nastavení parametrů apod.) a motohodiny i časy ZAP/VYP u binárních kanálů.
 • Jednotlivé telemetrické stanice lze sdružovat do oblastí. Jedna stanice může být obsažena i ve více oblastech. Správce dané oblasti má možnost vytvářet virtuální stanice s různě poskládanými a matematickými výpočty upravenými měřícími kanály skutečných stanic (např. se součty průtoků).
 • Registrovaní klienti mají přístup k datům uloženým v databázi na serveru prostřednictvím standardního webového prohlížeče. Rozdílná přístupová práva od pouhého prohlížení dat až po parametrizaci stanic umožňují zpřístupnit data ze stanic i dalším vybraným uživatelům připojeným k internetu.
 • Datahosting na serveru - konfigurace grafů Úvodní stránka každé telemetrické stanice je uživatelsky konfigurovatelná a může obsahovat kromě statistického přehledu také grafické zobrazení vybraných kanálu, fotografii nebo technologickou obrazovku vytvořenou na míru.
 • Podrobné zobrazení průběhů analogových a binárních kanálů za zvolené období poskytuje stránka grafů a tabulek. Správce oblasti může nakonfigurovat pro jednotlivé kanály různé typy zobrazení od jednoduchých čárových grafů přes složený graf s více kanály až po speciální jednoúčelové grafy, jakým je např. větrná růžice používaná v meteorologii.
 • Statistické tabulky zobrazují denní minima/maxima včetně časů jejich výskytu a bilanční průtoky (dešťové srážky) členěné na denní a měsíční úhrny.
 • Všechna zobrazovaná data lze stisknutím jednoho tlačítka snadno exportovat ze serveru rovnou do programů Excel nebo MOST k dalšímu zpracování ve vlastním PC.
 • Automaticky generované a rozesílané soubory s exportovanými daty mohou využívat stávající dispečerské programy pro vlastní zavedenou vizualizaci.
 • Datahosting na serveru - parametrizace Prostřednictvím serveru lze na dálku provádět částečnou (běžný uživatel) nebo úplnou (správce oblasti) parametrizaci telemetrických stanic. Každá změna parametrů je na serveru zaznamenána včetně kopie parametrického souboru, data a času změny i jména klienta, který změnu parametrů provedl.
 • Prostřednictvím serveru lze na dálku provádět i upgrade programového vybavení (FW) samotných telemetrických stanic. Aktuální verze FW všech typů stanic i programu MOST jsou zdarma přístupné na serveru výrobce (neomezený upgrade pro oprávněné klienty).
Dokumenty: 
Datasheet
Datasheet
Související produkty: