Dobré zprávy obrazem

Monitorování životního prostředí

Monitorování životního prostředí

Několik desítek stanic založených na telemetrických jednotkách M4016 monitoruje kvalitu a množství vody v horských říčkách a potocích pro Správou NP a CHKO Šumava, PřF UK v Praze, Agenturu ochrany přírody a další instituce.

Monitorování životního prostředí

Monitorování životního prostředí

Nabízíme univerzální telemetrické stanice pro sledování kvalitativních i kvantitativních parametrů povrchových a podzemních vod spolu s velkým počtem čidel a senzorů. Grafická a tabulková vizualizace naměřených dat na serveru, exporty dat ze serveru do PC klienta.

Monitorování životního prostředí

Monitorování životního prostředí

Malé telemetrické stanice STELA mohou sledovat hladinu spodní vody a další veličiny po dobu několika roků bez výměny napájecích baterií při současném každodenním předávání změřených dat do databáze na serveru.

Monitorování životního prostředí