Monitorování provozu a technologie ČOV

Telemetrickou stanici M4016-G3 lze s výhodou použít i pro pouhé monitorování technologie malých až středně velkých ČOV a nevyužívat funkcí týkajících se řízení. Tento případ nastává obvykle při doplnění stávající technologie ČOV nebo ČS o systém monitoringu s požadavkem na přenosy změřených dat na server nebo do stávajícího dispečerského pracoviště a s požadavkem na doplnění technologie o systém varovných SMS. Obě funkce jednotka M4016-G3 splňuje.

aktivace, oximetr, rozpuštený kyslík Podrobnější popis jednotky M4016 a příslušných rozšiřujících modulů byl uveden v předchozím odkazu „Monitorování technologie ČOV“.

Dalším využitím jednotek M4016-G3 je doplnění stávajících nebo nově pořizovaných monitorovacích přístrojů o přenosy naměřených dat do databáze na server. Příkladem může být například připojení stanice ke vzorkovači ISCO, k průtokoměru ISCO nebo k multiparametrické kvalitativní YSI sondě. Pro tento případ nabízíme převodník mezi komunikačními protokoly stanice M4016-G3 a použitým přístrojem.

Dokumenty: 
Prezentace
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Document
Manuál
Manuál
Související produkty: