Baterie typu ER34615 a ER34615M jsou vhodné pro napájení energeticky úsporných dataloggerů, malých telemetrických stanic a SMART meter modulů. 

Životnost baterií

Baterie charakterizuje vysoká hustota energie na jednotku objemu a velmi nízké samovybíjení, které se pohybuje v závislosti na okolní teplotě a typu baterie úbytkem kapacity do 2% až 3% za rok.

S jednou pracovní náplní tak mohou zařízení pracovat po dobu 3 až 10 let v závislosti na proudových odběrech jednotlivých přístrojů, nastavené četnosti měření a typu a počtu připojených sond a snímačů, a u komunikačních modulů také na  nastavené četnosti datových relací na server.

Velký vliv na celkovou dosažitelnou kapacitu má u obou typů baterií okolní teplota. V chladu se kapacita baterií snižuje, což můž být příčinou výpadků datových relací na server v některých dnech zimního období. Programové vybavení dataloggerů a telemetrických stanic je schopné po zlepšení klimatických podmínek automaticky doplnit do databáze na serveru chybějící měřená data.

Baterie nelze dobíjet a po výměně vyčerpaných baterií je potřeba zajistit jejich ekologickou likvidaci.

ER34615 (3,6V/19Ah)

Pro přístroje bez GSM/GPRS komunikačního modulu jsou určeny baterie ER34615, které disponují řádově nižším povoleným proudovým odběrem než baterie ER34615M. Na druhou stranu mají nižší samovybíjení a dosahují vyšší kapacity (19 Ah).

Použíjí-li se tyto  baterie i pro zařízení s GSM/GPRS komunikací, která vyžaduje špičkové proudové odběry kolem 2A, dojde velmi rychle k nevratnému poškození těchto baterií a ke zkrácení jejich provozní doby, aniž by se vyčerpala energie v bateriích obsažená.

ER34615M (3,6V/12Ah)

Tento dražší typ baterií je určen do zařízení s GSM/GPRS komunikačním modulem. Baterie charakterizuje schopnost krátkodobě poskytovat až 2A proudové odběry, které GSM technologie vyžaduje.

Seznam přístrojů vyžadujících používání  baterií ER34615M:

Hydro logger H1-G (1 ks baterie)

Level logger H2-G (1 ks)

Malá telemerická stanice H50-G (2 ks)

STELA-3A (2 ks) a STELA-3B (4 ks)

Hladinoměr H531-G (1 ks)

Podrobné technické parametry obou typů baterií jsou zřejmé z přiložených katalogových listů.

Dokumentace: 
Document
Document
Soubory ke stažení: 
Ceníky