Produkty

 • Komplexní řízení vodárenských objektů (ČOV, ČS, VDJ)
 • Limnigrafická a telemetrická stanice, meteostanice, varovací systém
 • Vestavěný GSM/GPRS modul: varovací a řídící SMS, přenosy na internet
 • Softwarová podpora pro mezipřístrojovou komunikaci, časové a logické řízení relé, ...
 • Stavebnicový systém zaručuje vysokou univerzálnost použití přístroje
Hydro Logger H1 - malá telemetrická stanice, GSM datalohgger
 • Všechna běžná měření ve vodárenství, monitoring životního prostředí
 • Provoz z baterie až 10 let u telemetrických stanic a 20 let u dataloggerů
 • Možnost externího napájení pro trvale bezúdržbový provoz
 • Automatický přenos dat přes GSM/GPRS síť do databáze na server, varovné SMS
 • Parametrizace na dálku prostřednictvím webového prohlížeče a programu MOST 
Smart Metering - H11 pro dálkové odečtu měřidel a vodoměrů
 • Komunikační moduly připojitelné k vodoměrům, elektroměrům, plynoměrům, ...
 • Sběr dat prostřednictvím stávajících sítí GSM/GPRS, LoRa, Sigfox, NB
 • 2 až 3 vstupy pro každý komunikační modul
 • Podpora zpracování dat na serveru (CloudFM)
 • Doba provozu srovnatelná s intervalem výměny připojeného měřidla
Hladinoměr H520 do studny
 • Ultrazvukové hladinoměry v rozsazích od 1m do 15m
 • Ponorné hydrostatické snímače pro čistou i odpadní vodu
 • Plovákové snímače s širokým měřícím rozsahem až 30m
 • Radarové snímače hladiny pro přesná měření
 • Sestavy pro měření hladin ve studních, jímkách a nádržích
Měření průtoku v otevřeném profilu
 • Měření průtoku v otevřeném profilu výpočtem z konzumpční rovnice
 • Měření průtoku Dopplerovou metodou v potrubí i ve stokové síti
 • Přenos změřených dat do databáze na server
 • Grafická a tabulková vizualizace naměřených dat
 • Tisk měsíčních bilancí přes webový prohlížeč
PH485, ISE485, ORP485 redox metr
 • Samostatné snímače pro měření pH, rozpuštěného kyslíku, ORP, vodivosti a teploty, ...
 • Sestavy snímače a kalibrační jednotky pro rychlou kalibraci v místě měření
 • Automatické rozpoznání typu připojeného snímače
 • Upozornění obsluhy na prošlý interval rekalibrace
 • Robustní mechanické provedení uzpůsobené pro trvalý provoz v prostředí ČOV a ÚV.
Meteorologická stanice
 • Srážkoměry, detektory deště, snímače půdní vlhkosti
 • Vrtulkové i ultrazvukové anemometry
 • Měření teplot a tepelných toků
 • Snímače globální radiace, měření výparu, meteorologické stanice, sněhoměrné stanice
 • Snímače relativní vlhkosti, teploty a atmosférického tlaku vzduchu
Příslušenství ke stanicím
 • Skříně pro umístění dataloggerů, měřících a řídících jednotek, telemetrických stanic
 • Rozšiřující vstupně-výstupní moduly
 • Síťové napájecí a záložní zdroje
 • Solární panely, bezúdržbové akumulátory a lithiové baterie
 • Antény pro GSM a satelitní komunikaci, komunikační kabely
 • Široká nabídka vodoměrů pro malé domovní objekty i pro velké průmyslové areály
 • Ke všem nabízeným typům vodoměrů lze připojit elektronický snímač pulsů
 • Prostřednictvím snímače pulsů lze vodoměry připojit k telemetrickým stanicím FIEDLER
 • K vodoměrům lze dodat i potřebné šroubení a zpětné klapky

Datahosting na serveru, programové produkty, SIM karty a datové balíčky

 • Programy pro parametrizaci telemetrických jednotek a dataloggerů
 • Online webové služby pro registrované uživatele přístrojů FIEDLER AMS
 • Mobilní aplikace pro datové odečty, správu a parametrizaci zařízení   
 • Zapůjčení SIM karet, předplacené datové balíčky