Řízení technologie úpraven vody

Řízení technologie úpraven vody Použití řídící jednotky M4016-G3 pro ovládání úpraven vody, čerpacích stanic a dalších vodárenských celků přináší úsporu pořizovacích i provozních nákladů.  Tato jednotka v sobě kombinuje řídící automat, telemetrickou měřící stanici a systém rozesílání varovných SMS. Vše v jednom přístroji navrženém pro provoz v trvale vlhkém a agresivním prostředí.

Programové vybavení jednotky a její konstrukční provedení dovoluje měřit a zaznamenávat až:

  • 6 hladin pomocí tlakových snímačů s proudovým výstupem 4-20 mA
  • 6 průtoků snímaných indukčními nebo ultrazvukovými průtokoměru s výstupy 4-20mA
  • 8 průtoků snímaných průtokoměry s pulsním výstupem (OPTO nebo REED)
  • 40 binárních hodnot představujících chody či poruchy čerpadel, dávkovacích čerpadel, kompresorů a dalších dvoustavových signálů.

Řízení technologie úpraven vody Pro řízení technologie lze využít až 12 relé se spínacím kontaktem. Relé jsou umístěna v externím vstupně-výstupním modulu DV2, který se dodává v provedení pro montáž na DIN lištu. Komunikace mezi moduly DV2 a jednotkou M4016-G3 probíhá po sběrnici RS485. Programování jednotlivých relé se provádí parametrizací jednotky M4016-G3. Jednou nastavené parametru lze měnit i na dálku přes webový prohlížeč. Jednotlivým relé je možno přiřadit různé režimy a funkce od limitního spínání řízeného hodnotou na přiřazeném měřícím kanálu až po složité logické a časové funkce.

Při použití telemetrické stanice M4016-G3 pro řízení úpravny vody zůstávají zachovány všechny výhody její spolupráce s nadřazeným systémem na serveru, tj. lze využívat datahosting, prohlížet přes internet grafy analogových signálů (průtoky, hladiny, pH, teploty….) a přehledy o spínání a rozpínání binárních kanálů, exportovat data za vybrané období do Excelu ve vlastním PC, tisknou měsíční přehledy o množství upravené vody a mnoho dalších funkcí uvedených v popisu služeb serveru.

Dokumenty: 
Prezentace
Datasheet
Datasheet
Manuál