Odstraňování problémů

 

 

Naši technici jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se zapojení nebo parametrizace našich produktů. Dříve něž nám budete volat, podívejte se prosíme na následující dotazy. Možná v odpovědích najdete zodpovězený i váš problém.

 

Dotaz 1.: Mám nainstalovaný software MOST a nemohu se připojit ke stanici.

Zkontrolujte, zda máte správně zadaný instalační kód (klíč), který vám byl přidělen při zakoupení produktu. Informaci o klíči získáte v záložce menu About. Častou chybou bývá záměna malých a velkých znaků. Bez instalačního kódu lze software používat pouze jako demo verzi bez povolených komunikačních služeb.

Dotaz 2.: Na displeji stranice se namísto změřené hodnoty zobrazuje nápis "Sonda odpojena"

Zkontrolujte propojovací kabel mezi stanicí a připojeným měřícím senzorem - sondou. Změřte například přítomnost napájecího napětí na senzoru a případně i funkčnost senzoru - sondy. U nově parametrizované stanice zkontrolujte, zda má daný měřící kanál nastaveno správné číslo příslušného vstupu.

Dotaz 3.: U jednotky M4016 napájené z akumulátoru dochází k jeho rychlému vybíjení.

Zkontrolujte, zda máte nastavený úsporný režim jednotky, ve kterém měření a napájení čidel probíhá pouze v nastaveném měřícím intervalu a jinak je jednotka uspaná a připojené sondy odpojeny od napájení.

Dotaz 4.: U stanice STELA se data nepřenesou na server.

Stanice STELA se často umisťují do jímek a podzemních prostor se slabým GSM signálem. V důsledku toho jsou datové přenosy na server uskutečňované při maximálním zesílení GSM modulu (maximální proudový odběr z napájecích baterií) a dochází také často k opakování jednotlivých datových paketů, které se v prostředí slabé intezity GSM pole nepřenášejí bez závad. Konečným důsledkem bývá zkrácení životnosti napájecích baterií způsobených jejich nadměrným zatěžováním při přenosech.

Konec života baterií se projevuje často navázáním komunikace se serverem, na které kapacita baterií ještě postačuje, ale poté následuje rozpad komunikace bez přenesených dat, kdy baterie již nejsou schopné dále napájet vysílací část GSM modulu pracující s maximálním proudovým odběrem daným slabým GSM signálem.

Řešením může být vyvedení antény nad terén nebo osazení stanice napájené bezúdržbovým gelovým akumulátorem (stanice M4016 nebo externě napájený HydroLogger H1), který lze dobíjet na rozdíl od lithiových baterií ve stanici STELA.