ELM1 - převodník pro odečty elektroměrů

ELM1- snímač pro dálkové infra odečty elektroměru

Charakteristické vlastnosti

 • Universální hlavice převodníku kompatibilní s komunikačním protokolem většiny používaných elektroměrů
 • Magnetický prstenec pro rychlou instalaci hlavice převodníku na elektroměr
 • Spolehlivá optická komunikace s elektroměrem
 • Výstupní signál RS485 pod standardním protokolem MODBUS RTU
 • Nízká proudová spotřeba a široký rozsah napájecího napětí od 5 do 28 VDC
 • Možnost zapojení několika převodníků k jedné datové síti a k jedné telemetrické stanici
 • Kompatibilní se vstupy dataloggerů a telemetrických  stanic FIEDLER AMS
 • Široká podpora při zpracování dat na serveru výrobce
 • Možnost aktivace varovných SMS z připojené telemetrické stanice po dosažení přednastavených limitních hodnot

Základní popis

Převodník ELM1 je určen k dálkovému odečítání spotřeby elektrické energie. Lze jej použít s elektroměry běžně používanými energetickými distribučními společnostmi. Pomocí dodávaného kabelu se převodník připojuje k dataloggerům firmy FIEDLER po sběrnici RS485 pod protokolem MODBUS RTU.

Převodník ELM1 umožňuje infra datovou komunikaci s elektroměry podle normy ČSN EN 62056-21 v režimu protokolu C, který definuje obousměrnou výměnu dat s přepínáním komunikační rychlosti.

ELM1- snímač pro dálkové infra odečty elektroměru

Příklady použití

Typickým příkladem použití převodníku ELM1 jsou dálkové číslicové odečty spotřebované elektrické energie v domácnostech, v průmyslových provozech nebo v bytových domech. Výhodou číslicového odečtu oproti obvyklému čítání pulsů je přenos absolutní spotřeby.

Přímý odečet převodníku ELM1

Pro dálkové odečty jednoho odběrného místa jsou určeny malé a jednoduché Smart Metry typu H11. Ty mohou pracovat v síti 2G nebo NB-IoT. Smart modul H11 obsahuje 2 záznamové kanály.

ELM1- snímač pro dálkové infra odečty elektroměru

 

Síťové propojení převodníků ELM1

Pro odečet až několika desítek elektroměrů přes jednu datovou síť RS485 lze použít některou vícekanálovou telemetrickou stanici typu H3, H7 nebo C8. Univerzální telemetrická stanice H7 obsahuje 96 záznamových kanálů a stanice C8 dokonce 120 záznamových kanálů.   

Komunikační modul těchto jednotek přenáší měřená data na server přes interní GSM/GPRS modem.

ELM1- snímač pro dálkové infra odečty elektroměru

Sériová komunikační linka RS485, která propojuje jednotlivé převodníky ELM1, by měla být tažena jedním vedením s odbočkami tvořenými pouze připojovacími kabely ELM1. Hvězdicovité větvení sítě se kvůli odrazům na koncích dlouhých kabelů nedoporučuje.

Jednotka H7 má 2 oddělené sběrnice RS485 a jednotka C8 dokonce 4 oddělené sběrnice RS485. 

ELM1- snímač pro dálkové infra odečty elektroměru

 

Vyčítání stavových registrů elektroměru

Výše uvedené telemetrické stanice umožňují díky velkému počtu záznamových kanálů za pomoci převodníků ELM1 vyčítat a archivovovat nejen desítky elektroměrů zapojených do jedné sítě RS485, ale dokáží ze stavových registrů elektroměrů odečítat i mnohé další veličiny, mezi které patří například:

 • Sériové číslo elektroměru (OBIS C.1.0)
 • Celková činná spotřeba [kWh] (OBIS 1.8.0)
 • Činná spotř. ve špičkovém tarifu [kWh] (OBIS1.8.1)
 • Činná spotřeba ve vysokém tarifu [kWh] (OBIS1.8.2)
 • Činná spotřeba v nízkém tarifu [kWh] (OBIS 1.8.3)
 • Celková činná dodávka [kWh] (OBIS 2.8.0)
 • Čtvrthodinové maximum činného odběru ve vysokém tarifu [kW] (OBIS 1.6.2)
 • Čtvrthodinové maximum činného odběru v nízkém tarifu [kW] (OBIS 1.6.3)
 • Čtvrthodinové maximum činného odběru celkově (OBIS 1.6.0)

Datahosting

Bohaté programové vybavení serveru poskytuje oprávněnému uživateli grafickou i tabulkovou vizualizaci měřených dat z jednotlivých odběrných míst, statistické výpočty a generuje přehledové zprávy pro další zpracování naměřených dat.

ELM1- snímač pro dálkové infra odečty elektroměru

Technické parametry

Typ připojitelných elektroměrů: elektroměry s integrovaným infra datovým rozhraním podle normy ČSN EN 62056-21

Komunikační rozhraní: RS485

Komunikační protokol: MODBUS RTU slave

Přednastavená kom. adresa: 1 (nastavitelný rozsah adres = 1 až 247)

Napájecí napětí: 5...28 V DC, proudový odběr max. 0,05 A (pro 12V)

Připojovací kabel: 4 žilový stíněný kabel o délce 100 cm

Rozměry: průměr 32 mm, výška 20 mm

Hmotnost: 140 g

Materiál pouzdra: PETG (3D tisk)

Krytí: IP40

 

 

Dokumentace: 
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Ceníky