LVS - Lokální Varovné Systémy

Mapa LVS stanic
 • Volně přístupný server. Data z více než tisíce vodoměrných a srážkoměrných stanic
 • Zobrazení aktuálních týdenních grafů ze stanic ČHMÚ i LVS (Lokální Varovný Systém)
 • Zobrazení malých dvoudenních grafů přímo v mapě.
 • Rychlý přehled o rozmístění stanic v terénu včetně zoomování
 • Volitelná vrstva aktuální oblačnosti a srážkové činnosti
Varovná protipovodňová stanice
 • Spolehlivá a variabilní limnigrafická stanice pro malé i velké vodní toky
 • Stovky instalací převážně pro ČHMÚ, podniky povodí, vysoké školy a města i obce
 • Hladinové limitní i strmostní alarmy, telefonní seznam adresátů varovných SMS 
 • Přístup ke grafům a tabulkovým přehledům přes webový prohlížeč i mobilní telefon
 • Úplná uživatelská parametrizace stanic přes internet  
Srážkoměrné stanice

Variabilní sestavy srážkoměru a telemetrické stanice jsou vhodné pro budování protipovodňových varovných systémů i samostatných měrných bodů.

 • Průběžný výpočet klouzavého součtu srážek
 • Automatické rozesílání varovných SMS
 • Pravidelné předávání dat do databáze na server v internetu