Automatické rozesílání e-mailových zpráv ze serveru

Sledovací agent je služba Webového prohlížeče, která umí při každém připojení stanice k Automatické rozesílání e-mailových zpráv ze serveru webovému serveru vyhodnotit předem nastavené podmínky, a na základě těchto podmínek zdarma rozesílat emailové zprávy.

Primárním úkolem tohoto systému zpráv by mělo být upozorňování provozovatelů měřících stanic na některé stavy a události, které nemají tak vysokou prioritu aby bylo nutné na ně použít SMS zprávu, ale zároveň jejich přehlédnutí by mohlo přinést nepříjemnosti.

Obvyklé se sledovací agent používá pro:

  • kontrolu výše a platnosti kreditu SIM karty ve stanici,
  • kontrolu nízkého napětí akumulátoru na měřících stanicích bez síťového napájení
  • pro zjištění výpadku v přenosu dat.

Mezi další možnosti nastavení sledovacího agenta patří:

  • sledování spouštění a vypnutí alarmů
  • výpadek síťového napájení
  • upozorňování na chyby na všech nebo pouze vybraném měřícím kanále
  • překročení stanovených mezí na měřících kanálech
  • monitorování binárních vstupů i výstupů.

Sledovací agent umožňuje sestavit až 8 různých emailů na základě více než patnácti startovacích podmínek. Seznamu adresátů může obsahovat až šestnáct jmen a emailových adres sdružovatelných do tří skupin.

Dokumenty: