Dokumentace

 

 

 

Nabízíme vám ke stažení uživatelské příručky k přístrojům, katalogové listy a aplikační dokumenty.

 

Manuál
Popis souboru

Manuál H520

Verze 1.05

Hladinoměr do studny nebo jímky

Manuál ESKO12, S423/C/OPT

Verze 1.02

Tyčový snímač rozpuštěného kyslíky ESKO12, závěsný snímač S423/C/OPT.

Manuál Hydro-Logger H1

Verze 1.03

Malá telemetrická stanice pro vodárenství.

Manuál H3, H7

Verze 1.10c

Telemetrická stanice, řídící jednotka, průtokoměr

Manuál H40

Verze 1.01

Malá telemetrická stanice - GPRS Datalogger.

M2001-EK (-EP, -ER)

Verze 1.03

Soupravy pro měření pH, ORP a rozpuštěného kyslíku

Manuál M2001E

Verze 1.02

Zobrazovací jednotka pro optické snímače rozpuštěného kyslíku

Manuál M2001QU (-Z)

Verze 1.02

Sestavy pro měření průtoku a hladiny v otevřeném profilu

Manuál M4016-G (zkrácený)

Verze 1.06

Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr, ...

Manuál M4016-G (-CS, -KDO)

Verze 1.119

Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr, ...

Manuál M4016-RV

Verze 1.01

Řídící jednotka pro ovládání regulačního ventilu

Manuál ESV11

Verze 1.01

Snímače vodivosti - konduktometr pro provozní měření, výstup RS485

Manuál SR03

Verze 1.04

Člunkový srážkoměr se sběrnou plochou 500 cm2

Manuál STELA-3

Verze 1.03

Malá telemetrická stanice

Manuál VIRRIB (výrobce AMET)

Snímač půdní vlhkosti

Manuál Webový prohlížeč

Verze 1.03

Popis služeb serveru pro zpracování a vizualizaci dat

Manuál MINILOG

Verze 1.01

Datalogger pro dlouhodobá a přesná měření

Senzory - Dopplerova metoda (uživatelská příručka)

Datasheet
Popis souboru

Datasheet Pt100-XM

Nerezový snímač teploty s čidlem Pt100 třídy přesnosti A

Datasheet M2001-EKO

Optický oxymetr - snímač pro měření rozpuštěného kyslíku, sestava se zobrazovací jednotkou a držákem.

Datasheet AIM600, AIM615

Externí měřící moduly pro převod až 6 analogových signálů 4(0)-20 mA na číslicovou sběrnici RS485 (protokoly Modbus RTU nebo Finet)

Datasheet ATM11

Přesný snímač atmosférického tlaku vzduchu a teploty, výškoměr (rozlišení 20 cm), výstup RS485 (FINET, Modbus RTU)

Process Controller C8

Jednotka pro řízení technologických procesů, telemetrii a sběr dat

CloudFM portál

Správa telemetrických zařízení a vizualizace dat

Datasheet Process Controller E2

Zobrazovací, kalibrační a řídící jednotka pro elektrochemické a optické snímače kvalitativních parametrů vody

FIEDLER Connect

Mobilní aplikace pro komunikaci se zařízeními FIEDLER

Datasheet Hydro Meter H11

Smart Metering modul pro vzdálené odečty měřidel

Hydro Meter H12-G (-N)

Smart metering modul pro bezdrátové odečty měřidel

Datasheet H500

Hladinoměr se světelnou signalizací pro cisterny a hasičské vozy

Datasheet H520

Hladinoměr pro studny, vrty a jímky dešťové i odpadní vody

Datasheet H520-B

Externí zobrazovací modul výšky hladiny s bargrafem

Datasheet Hydro Controller H7

Multikanálová měřící a řídící záznamová jednotka, telemetrická stanice pro všeobecné použití

Datasheet Hydro Logger H1

Malá telemetrická stanice pro vodárenské aplikace

IoT brána GW8EL (-IL)

Komunikační brána pro budování chytrých IoT sítí

ISE485

Iontově selektivní sondy s výstupem RS485/Modbus RTU

Datasheet M2001-EK (-EP, ER)

Sestavy pro měření rozpuštěného kyslíku, pH a redox potenciálu (ORP)

Datasheet M4016-G, (-A, -L)

Univerzální registrační a řídící jednotka

Datasheet M4016-RV

Univerzální jednotka pro řízení membránového ventilu - regulátor, telemetrická stanice, datalogger

Datalogger MINILOG

Datalogger pro dlouhodobá a přesná měření teplot, půdních tlaků, globální radiace a mnoha dalších veličin.

Datasheet Monitoring

Monitoring životního prostředí - Vodoměrné a meteorologické stanice, přenos dat do internetu

Datasheet ORP485

Redox sondy s číslicovým výstupem RS485/Modbus RTU

Datasheet Záložní zdroje PB35, PB70

Záložní zdroje energie pro GSM komunikační moduly

Datasheet Člunkový průtokoměr PF500

Překlápěcí průtokoměr pro malé průtoku do 5 l/min s pulsním výstupem

Datasheet PH485

pH sonda s číslicovým výstupem RS485 / Modbus RTU

PSH-30 Plovákový snímač hladiny

Magnetický bezkontaktní princip snímání natočení kladky, rozsah až 30 m, rozlišení 1 mm

Datasheet PO2D

Kombinovaná přepěťová ochrana pro systémy MaR, snímače a čidla

Datasheet Průtokoměr M4016-KDO

Průtokoměr s měřením rychlosti proudění Dopplerovou metodou

Datasheet Flow Meter Q2

Vyhodnocovací dvoukanálová jednotka pro měření průtoku v otevřených profilech

Datasheet RDH11 - detektor deště

Vytápěný detektor deště s binárním a číslicovým výstupem dat (RS485 - FINET, Modbus RTU)

Datasheet RG-11

Optický srážkoměr - detektor intenzity deště

Datasheet Řízení ČOV

M4016 - Měření průtoků a hladin, řízení technologie ČOV, ČS, ÚV a VDJ

Datasheet RK5, RK7

Radiační kryty pro venkovní měření teploty a vlhkosti vzduchu, 5 nebo 7 lamel, nerezový držák součástí dodávky

Datasheet RVT10, RVT11

Snímače relativní vlhkosti a teploty vzduchu, radiační kryt, výstup RS485 (FINET, Modbus RTU)

Datasheet RVT12, RVT13

Snímače pro velmi přesné měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu (chyba < 0.8 % RV; 0,1 °C)

Datasheet Smart Metering S130

Komunikační modul pro vzdálené odečty měřidel

Datasheet H40-TSH22

Malá, kompaktní a cenově výhodná sestava pro měření hladiny a teploty vody. Až 10 let provozu bez výměny baterie (včetně GSM/GPRS relací).

Varovné srážkoměrné stanice

Měřící stanice dešťových srážek s možností rozesílat varovné SMS a předávat data do databáze na serveru prostřednictvím GPRS sítě

Datasheet STELA-3

Malá telemetrická stanice - GSM datalogger

Datasheet Telemetrie

Přenosy a zpracování dat ze stanic M4016, STELA, H1 a H40

Datasheet TEP06

Velmi přesný převodník pro připojení až 6 čidel Pt100, KrytíI IP68 nebo svorky, výstup RS485 (FINET, Modbus RTU)

Datasheet převodníku TEP06/P

Měřící převodník pro připojení pyranometrů, pyrgeometrů a Net Radiometru CNR 4

Datasheet TEP1

Přesný snímač teploty vzduchu, vody nebo povrchové teploty s výstupem RS485 (FINET, Modbus RTU)

Datasheet Měření sacích tlaků v půdě

Sestava pro měření sacích tlaků v půdě složená z tenzometrů TMS11A a vyhodnocovacího modulu TM4 (WL-TM4-B)

Datasheet TSH22

Tlakový ponorný snímač výšky hladiny a teploty vody, průměr 22 mm, výstup RS485 (FINET, Modbus RTU)

Datasheet US1200, US3200, US4200

Ultrazvukové snímače pro měření výšky hladiny a teploty vzduchu

Datasheet Varovný system

Vodoměrné a srážkoměrné stanice pro varovný protipovodňový systém

Datasheet směrovka WD360

Mechanicky odolný snímač směru větru, velmi nízká proudová spotřeba pro bateriově napájené systémy

Datasheet Radiové moduly WL-XXX

Radiové moduly pro přenos změřených dat z čidel a snímačů na vzdálenost až 5 km ve volném pásmu 868 MHz.

Datasheet Anemometr WS103

Mechanicky odolný snímač rychlosti větru a větrných poryvů, velmi nízká proudová spotřeba pro bateriově napájené systémy

Aplikace
Popis souboru
Nastavení dočasného zvýšení četnosti datových relací u stanic STELA a M4016 pomocí SMS zprávy či sepnutím binárního vstupu.
Nastavení parametrů M4016 při použití přípojné desky EPD.
Odeslání SMS ze stanic M4016, STELA či H1 na E-mail (fax, pager).
Změna APN přímo z klávesnice M4016 při přechodu na jiného operátora – výměna SIM karty.
Popis a nastavení jednotky M4016-PFT určené pro řízení výplachových klapek v technologii ČOV.
Rozšířené možnosti při nastavování parametrů relé v jednotkách M4016
Měření průtoku jednotkou M4016 s využitím výpočtové funkce „korekce zatopením“
Nastavení parametrů M4016 jako varovné srážkoměrné stanice.
Barevné značení signálových a napájecích vodičů u často používaných sond a snímačů při měření hladiny a průtoku.
Defaultní nastavení adres měřících sond a snímačů připojovaných přes RS485 pod protokolem FINET.
Seznam chybových kódů systému MS16 platný pro protokol FINET, FMD a všechny formáty exportních datových souborů.
Popis možností exportu dat ze sběrného serveru na FTP server u zákazníka
Popis postupu aktualizace firmware ve stanicích M4016
Popis nastavení duální konfigurace GPRS u M4016G
Popis převodníku METEO a METEO-MB
Popis funkce a nastavení MODBUS master na jednotkách M4016 a M4016-32
Popis komunikačního protokolu FINET – inteligentní sondy
Popis komunikačního protokolu FINET
Komunikační protokol MODBUS RTU v jednotce M4016.
Komunikační protokol MODBUS RTU v přípojné desce EPD.
Připojení průtokoměrů ISCO řady 2100 k jednotce M4016.
APL-105 Výpočet průtoku kombinací hladinového a rychlostního čidla
MEK1 - Modul externí komunikace RS-232 / MODBUS_RTU
Čtení hodnot ze snímačů ESKO12 a S423/C/OPT pomocí protokolu Modbus RTU
Postup kalibrace pro snímače rozpuštěného kyslíku ESKO12
Nastavení detektoru deště s binárním a číslicovým výstupem
Komunikace se snímači TEP1, RVT10 a RVT11 pod protokolem MODBUS RTU
Komunikace s snímačem pH485 protokolem Modbus-RTU
Čtení hodnot z indukčních průtokoměrů KROHNE prostřednictvím protokolu Modbus-RTU
Komunikace s hladinovou sondou TSH22 protokolem MODBUS RTU
Komunikace MODBUS pro senzory ATM10,ATM11
Komunikace MODBUS pro převodníky AIM600, AIM615
Komunikace MODBUS pro senzory RVT10,RVT11
Komunikace se snímačem ORP485 protokolem Modbus RTU
Komunikace s ultrazvuky US1200, US3200 a US4200 protokolem MODBUS RTU

Prezentace
Popis souboru
Powerpoint prezentace - Brno výstaviště - představení vodoměrné stanice

Brožura VODA

Přehled přístrojů a služeb nabízených v obladsti pitné a odpadní vody.

poster
poster
poster
poster
poster

Test průtokoměru M4016-KDO (článek z časopisu SOVAK 6/2012)