Optický srážkoměr RG-11

RG-11 optický srážkoměr

RG-11 je optický srážkoměr-detektor intenzity deště, se simulovaným pulsním výstupem, jednoduchou mechanickou konstrukcí a sofistikovaným programovým vybavením.

Princip měření

Princip měření srážek je založen na kontinuálním vyhodnocování intenzity 4 odražených infračervených paprsků od kapkami vody smáčeného průhledného kulového krytu senzoru o průměru 70 mm.

RG-11 princip optického srážkoměru

Řídící elektronika snímače je schopna vyhodnotit i kapky o velikosti 0,5 mm a zároveň eliminuje okolní světelné změny, vliv ulpívajících nečistot a stárnutí povrchu snímače.

Použití

Použitý způsob vyhodnocení množství dešťových srážek je velice citlivý a dovoluje nastavit vedle standardního výstupu 0,2 mm srážky/puls i 0,01 mm a dokonce v nejcitlivějším režimu i 0,001 mm srážky/puls.

Vysoká citlivost senzoru však neznamená absolutní přesnost měření a proto tento přístroj nemůže plně nahradit dobře udržované člunkové nebo váhové srážkoměry v aplikacích vyžadujících přesné měření za různých provozních a povětrnostních podmínek, ale hodí se jako vhodné doplnění takovéhoto měření například z důvody vysoké odolnosti a spolehlivosti tohoto snímače. Ta je dosažena díky nepřítomnosti mechanických pohyblivých částí a ve spojení s lesklou kulovou plochou senzoru, která zabraňuje usazování nečistot nebo spadaného listí.

Porovnání RG-11 s člunkovým srážkoměrem

Následující dva grafy ukazují srovnávací grafy mezi člunkovým srážkoměrem SR03 o sběrné ploše 500 cm2 a mezi optickým srážkoměrem RG11, které proběhlo v létě a na podzim 2017 na meteorologické stanici Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR.

Z grafů je zřejmá lepší schopnost člunkového srážkoměru zaznamenávat větší srážkové intenzity. Na druhé straně v úhrném souhrnu srážek jsou oba přístroje prakticky srovnatelné.   

 

Srážková intenzita 2017: 

RG-11 optický srážkoměr - graf

 

Srážkový úhrn 2017:

RG-11 optický srážkoměr - graf

Technické parametry

Pulsní výstup senzoru je tvořen kontaktem relé a lze jej připojit ke všem stanicím FIEDLER podobně jako výstup člunkových srážkoměrů. Přístroj RG-11 však vyžaduje, na rozdíl od člunkových srážkoměrů, trvalou přítomnost napájecího napětí 10-15 V (typ 12V). Klidová proudová spotřeba 12V /15 mA, která při dešti může vzrůst až na 70mA, však nedovoluje připojení tohoto zajímavého senzoru ke stanicím napájeným pouze z akumulátoru.

RG-11 se instaluje ve vodorovné poloze na ráhno o šířce max 19,6 mm.

Další využití RG-11

Uživatelsky nastavitelný mód senzoru dovoluje vedle pulsního výstupu i trvale sepnutý kontakt při dešti (nastavitelná intenzita deště pro sepnutí kontaktu), detekci kondenzované vody a námrazy na povrchu senzoru, řízení závlahy a detekci kapek. Režim snímače a jeho parametry se volí přepínači uvnitř senzoru.

Dokumentace: 
Ceníky
Datasheet