Srážkoměr SR03 500cm2

 Srážkoměr SR03 500cm2

  • Sběrná plocha 500 cm2

  • Pulsní výstup po 0,1mm dešťových srážek

  • Dlouhodobá odolnost nepříznivým povětrnostním vlivům

  • Vysoká přesnost měření

  • Verze SR03/V obsahuje mikroprocesorem řízené dvouokruhové vytápění pro celoroční provoz

SR03 (SR03/V) je srážkoměr se záchytnou plochou 500 cm2 určený pro měření tekutých (i tuhých) srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku". Jeho překlápěním vznikají pulsy, které je nutné dále zaznamenávat v připojené registrační jednotce. Každý puls představuje 0,1 mm srážek.

Mechanické provedení

Srážkoměr je vyroben z kvalitních materiálů, které dlouhodobě odolávají povětrnostním vlivům. Jeho válcový plášť, nálevka i kruh v horní části, který vytváří přesnou plochu pro dopadající déšť, jsou zhotoveny z hliníkové slitiny. Nad výtokovým otvorem nálevky je umístěna pružina, zabraňující průniku hrubých nečistot do výtoku.

Mechanismus překlápěcího člunku je umístěn na základně z plastu uvnitř těla srážkoměru, kde se nachází i libela pro kontrolu vodorovné plochy, aretační šrouby pro kalibraci, otvory s mřížkou pro vytékání vody, tři stavěcí šrouby pro nastavení vodorovné plochy, a svorkovnice pro připojení kabelů.

Princip měření

Měření srážek je založeno na principu počítání pulsů od překlopení děleného překlápěcího člunku umístěného pod výtokem nálevky. Déšť nebo roztátý sníh protéká otvorem ve středu nálevky do horní poloviny děleného nakloněného člunku. Když se horní polovina naplní 5 ml srážek, člunek se překlopí. Tím současně vyteče voda z nyní spodní poloviny člunku a pod výtok nálevky se umístí druhá polovina děleného člunku. Střídání naplnění a překlápění člunku pokračuje po celou dobu trvání deště.

Feritový magnet zatmelený do těla člunku při každém překlopení sepne jazýčkový kontakt, zalitý v držáku člunku. Připojená registrační jednotka může vypočítat z počtu pulsů a z prodlevy mezi pulsy jak celkové množství srážek, tak maximální intenzitu deště a může také provádět dynamickou korekci váhy pulsu pro zvýšení přesnosti měření 

Umístění srážkoměru

Pro upevnění srážkoměru se doporučuje používat nerezový stojan S301 a betonovou základovou dlaždici. Stojan zajistí snadné nastavení srážkoměru do vodorovné polohy, a zároveň jeho vysokou odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám. Výška stojanu je taková, aby se sběrná plocha srážkoměru (horní hrana nálevky) nacházela 1m nad terénem.

Vytápěná verze srážkoměru SR03/V

Vytápěná varianta většího srážkoměru umožňuje nepřetržité měření srážek i v zimním období. Oddělené vyhřívání pláště srážkoměru a vnitřního prostoru okolo měrného člunku spolu s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem zajišťuje postupné odtávání sněhu bez jeho vypařování. Dvouokruhový regulátor řídí tepelný výkon tak, aby bylo zároveň zajištěno bezpečné odtékání roztáté srážkové vody z tělesa srážkoměru a nedocházelo k namrzání odtokových otvorů.

SR03/V - topení horní sekce srážkoměru Srážkoměr SR03 500cm2

 

Topný proud pro vytápěcí prvky je přiváděn z připojeného externího síťového zdroje 24 až 28 VDC / 3A a proto tento typ srážkoměru může být použit pouze v blízkosti síťového napětí.

 

Připojení srážkoměru SR03/V k jednotce M4016

Základní technické parametry
ParametrHodnota
Průměr sběrné plochy252,3 mm
Sběrná plocha500 cm²
Citlivost0,1 mm srážek / puls
Přesnost měření

± 5% ze zachycených srážek při intenzitě do 30 mm/hod,

± 10% ze zachycených srážek při intenzitě do 100 mm/hod,

± 15% ze zachycených srážek při intenzitě do 200 mm/hod

Výstuppulsy (spínací kontakt, doba sepnutí typ 50 mS
Spínací schopnost24 V DC, 0,05 A
Hmotnost4,3 kg
Pracovní teplota0 °C až +60 °C
Výška nad terénem (S301)1 m

 

Technické parametry topné sekce srážkoměru SR03/V
ParametrHodnota
Pracovní teplota-30 °C až +60 °C
Napětí pro vytápění24 až 28 V DC
Výkon topných odporů horní sekce48 až 55 W
Výkon topných odporů dolní sekce30 až 35W
Vypínací teplota dolní sekce+20 °C ±5 °C
Vypínací teplota horní sekce-nálevky+5 °C ±3 °C
Dokumentace: 
Manuál
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
H1
Datasheet
Datasheet