Monitorování teplotní bilance ekologických staveb

Další zajímavou aplikací záznamové jednotky M4016 je monitorování ekologicky úsporného objektu školy postavěné českou nevládní organizací Surya v nejvýše položené vesnici v Zanskaru. Škola se nachází v indické části Himalájského pohoří ve vsi Kargyak ve výšce 4200 m n.m. a je přímo vytápěná sluneční energií. Naše stanice tam měří pomocí externího modulu TEP-08 celkem 13x teplotu vzduchu, 2x relativní vlhkost vzduchu a na zemský povrch dopadající globální záření prostřednictvím připojeného pyranometru CMP 3 od firmy Kipp & Zonen.

Škola postavěná v Himalájském pohoří fotografie pochází ze stránek Občanského sdružení Surya: www.suryaschool.org

Je zřejmé, že podobnou aplikaci by bylo možno uskutečnit i v našich klimatických podmínkách například při zjišťování zateplení hal a průmyslových objektů nebo při zjišťování teplotní bilance experimentálních staveb. Vhodnost telemetrické stanice M4016-G3 pro takovéto aplikace předurčuje možnost měřit až 32 teplot, univerzálnost vstupů pro připojení dalších čidel a napojení celé stanice na internet včetně její dálkové parametrizace.

Dokumenty: 
Datasheet
H7
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál