CS655 - snímač objemové půdní vlhkosti

Snímač objemové půdní vlhkosti, teploty půdy, konduktivity a permitivity půdy.

Číslicový výstup SDI-12 je přímo připojitelný (bez potřeby dalšího převodníku) k jednotkám H3, H7, H40, H50, STELA nebo M4016.

Základní popis

Snímač CS655 se skládá ze dvou 12 cm dlouhých tyčových elektrod z nerezové oceli připojených k desce s elektronikou. Snímače CS655 s krátkými elektrodami se snadněji instalují do tvrdé půdy nežli snímače CS650 s elektrodami dlouhými 30 cm. Snímač CS655 jsou určené pro půdy s vysokou elektrickou vodivostí.

CS655 měří dobu šíření, útlum signálu a teplotu. Z těchto surových hodnot se poté odvozuje dielektrická permitivita, objemový obsah vody a objemová elektrická vodivost.

Měřený útlum signálu se používá ke korekci vlivu ztráty na detekci odrazu a tím k měření času šíření. Tato korekce ztrátového efektu umožňuje přesné měření obsahu vody v půdách s objemovým EC ≤8 dS m-1 bez provedení specifické kalibrace půdy.

Z měření útlumu se také počítá objemová elektrická vodivost půdy. Termistor v tepelném kontaktu se sondou poblíž epoxidového povrchu měří teplotu. Horizontální instalace senzoru zajišťuje přesné měření teploty půdy ve stejné hloubce jako obsah vody. Měření teploty v jiných orientacích snímače než vodorovné bude snímat teplotu poblíž vstupu tyčí do těla senzoru.

Technické parametry

Prováděná měření:  Elektrická vodivost půdy (EC), relativní dielektrická permitivita, objemový obsah vody (VWC), teplota půdy

Snímaný objem půdy: 3600 cm3 (poloměr ~ 7,5 cm kolem každé elektrody sondy a 4,5 cm za koncem elektrody)

Rozsah provozních teplot: -50 ° až + 70 ° C

Výstupní signál: SDI-12

Doba náběhu: 3 s

Doba měření: 3 ms pro měření; 600 ms pro dokončení příkazu SDI-12

Maximální možná délka kabelu: 500 m - k jednomu kabelu lze připojit až 25 senzorů

Mechanické rozměry:

Rozteč tyčových elektrod: 32 mm

Stupeň krytí: IP68

Průměr tyčové elektrody: 3,2 mm

Délka tyčové elektrody: 120 mm

Rozměry těla sondy: 85 x 63 x 18 mm

Hmotnost sondy: 270 g

Napájecí napětí a proudová spotřeba

Napájecí napětí: 6 až 18 VDC

Proudový odběr při měření (3 ms):

  45 mA typicky (@ 12 VDC)

  80 mA (@ 6 VDC)

  35 mA (@ 18 VDC)

Klidový proudový odběr: 135 μA typicky (@ 12 Vdc)

Elektrická vodivost

Rozsah pro půdy EC 0 až 8 dS / m

Přesnost: ± (5% odečtu + 0,05 dS / m)

Relativní dielektrická permitivita

Rozsah: 1 až 81

Přesnost:

± (3% odečtu + 0,8) od 1 do 40 pro půdy EC ≤ 8 dS / m

± 2 (od 40 do 81 pro půdy EC ≤ 2,8 dS / m)

Objemový obsah vody

Rozsah: 0 až 100% (s příkazem M4)

Přesnost obsahu vody:

± 1% (s kalibrací specifickou pro půdu) pro EC <3 dS / m

± 3% pro EC <10 dS / m

Teplota půdy

Rozsah: -50 ° až + 70 ° C

Rozlišení: 0,001 ° C

Přesnost:

± 0,1 ° C (pro typické teploty půdy [0 až 40 ° C], tělo sondy uloženo v půdě)

± 0,5 ° C (pro plný teplotní rozsah)

Dokumentace: 
Document
Document
Soubory ke stažení: 
Ceníky