Sestava M2001-EV

  • Měřící sestava určená pro otevřené toky, vrty a nádrže se skládá ze snímače ESV11 a z kalibrační jednotky
  • Snadná kalibrace přes klávesnici kalibrační jednotky v místě měření
  • Jednoduché ovládání