NR Lite2 - Net Radiometr

NR Lite2 je určen pro měření celkového záření, které představuje rovnováhu mezi příchozím a odchozím zářením ve venkovním prostředí.

NR Lite2 NET radiometr

Rozdíl mezi radiometry CNR4 a NR Lite2

Oba přístroje používají termočlánky, ale kupole nad termočlánkem určuje, jaký druh záření prochází a dosáhne termočlánku. Termočlánek je obvykle chráněn jednoduchou nebo dvojitou kopulí, aby se snížily odchylky způsobené náhlými teplotními změnami, jako je vítr.

Net radiometr CNR4 používá dvě skleněné kopule k zakrytí pyranometru a dvě křemíkové kopule k zakrytí pyrgeometrů. Používá dva termoelektrické detektory (1 pro každý ze dvou pyranometrů a 1 pro každý ze dvou pyrgeometrů) a poskytuje dva samostatné výstupy. Jeden pro krátké vlny (sluneční spektrum které má šířku pásma 300 nm až 2800 nm) a jeden pro dlouhé vlnové záření (dlouhovlnné infračervené spektrum, které má šířku pásma od 4500 nm do 42000 nm).To ponechává mezeru mezi 2800 nm a 4500 nm. Toto je takzvané atmosférické okno, do kterého vstupuje velmi malé záření (viz obrázek níže).

 

 

Net radiometr NR Lite2 není chráněn kopulemi a je v přímém kontaktu s povětrnostními podmínkami. Díky větru se proto může mnohem výrazněji ochladit, což ovlivní přesnost měření. NR Lite2 nepoužívá skleněný ani křemíkový poklop ale má dva detektory s PTFE povlakem a poskytuje jeden jediný výstup pro krátkovlnné a dlouhovlnné záření. Využívá jeden termočlánek k měření celého spektra daleko infračerveného a slunečního záření. PTFE kryt termočlánku propouští pásmo od 200 nm až do 100 000 nm.

 

Poznámka:

Jak bylo řečeno, NR Lite2 je citlivý na vítr. Opravu lze teoreticky provést vynásobením vypočteného záření faktorem (1 + x • v¾), kde v je rychlost větru v m/s a x je určeno empiricky - přibližně 0,01.

Zapojení vývodů signálového kabelu:

červený: + napěťový signál

černý: - napěťový signál

stínění

Technické parametry

Spektrální rozsah (pro 50% pokles): 0,2 až 100 µm

Doba náběhu (pro 63 % konečné hodnoty): <20 s

Citlivost (typická): 10 µV/W/m2

Směrová citlivost (do 60º): <3 %

Asymetrie čidel (horné / dolní): <15 %

Dokumentace: 
Document
Soubory ke stažení: 
Ceníky