Snímač globální radiace: pyranometr SG002

Snímač globální radiace: pyranometr SG002 Pyranometr je přístroj, který slouží k měření globální radiace (tj. množství záření dopadající na jednotku plochy).
Typ SG002 má napěťový výstup 0-2V, kterému odpovídá změřená globální radiace v rozsahu 0-1200 w/m2.

Připojení pyranometru

Snímač je možné připojit buď přímo do stanice M4016 prostřednictvím svorek na přípojných deskách DPDII, či APD, nebo k převodníku METEO.

K převodníku Meteo je možné připojit až 2 tyto pyranometry. Je to proto, aby bylo možno měřit nejen dopadající energii, ale i odražené záření od zemského povrchu a v jednotce M4016 pak z rozdílu dvou záznamových kanálů průběžně počítat i záření pohlcené zemským povrchem.

Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet