SG002 snímač globální radiace - pyranometr

Snímač globální radiace: pyranometr SG002

Pyranometr je přístroj, který slouží k měření globální radiace dopadající na jednotku plochy zemského povrchu v krátkovlnném slunečním spektru, které má šířku pásma 300 nm až 2800 nm (viž žlutě vyplněná plocha v obrázku).

 


Pyranometr SG002 má napěťový výstup 0-2V, kterému odpovídá změřená globální radiace v rozsahu 0-1200 W/m2.

Poznámka: Pro měření celkového dopadajícího záření včetně infračerveného záření (červěně vyplněná plocha na obr.) jsou vhodné NET radiometry (CNR4 nebo NR Lite2).

Připojení pyranometru

Snímač je možné připojit buď přímo k napěťovému vstupu stanice H3, H7 a M4016 prostřednictvím vhodné přípojé desky, nebo  pomocí Meteo převodníku s výstupem RS485.

K převodníku Meteo je možné připojit až 2 tyto pyranometry. Je to proto, aby bylo možno měřit nejen dopadající energii, ale i odražené záření od zemského povrchu a v měřící jednotce pak z rozdílu dvou záznamových kanálů průběžně počítat i záření pohlcené zemským povrchem.

Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet