Jednotky pro řízení domovních ČOV

 

 

Základní řídící jednotka pro ovládání technologie domovní  ČOV

  • Časově spínaná zásuvka podle předvoleného programu
  • Jednoduchá obsluha
  • Vizualizace zvoleného programu na displeji
  • Nízká pořizovací cena

Komfortní řídící jednotka pro ovládání technologie domovní  ČOV

  • 9 relé pro ovládání technologie komfortních domovních ČOV
  • 4 binární vstupy
  • Variantně GSM/GPRS+SMS modul pro dálkové řízení jednotky i pro varovné SMS
  • Vizualizace aktuálního stavu na mapovém podkladu usnadňuje správu a servis stanic