Často kladené otázky (FAQ)

Může sloužit vodoměrná stanice také jako varovací systém upozorňující na přívalový déšť?

Ano, po doplnění limnigrafické stanice o srážkoměr lze zařízení nastavit tak, že bude rozesílat varovací SMS také při změření přednastaveného úhrnu srážek za zvolené časové období.

Kolik vodoměrů je možné připojit k jedné telemetrické stanici M4016-G3?

Stanice umožňuje monitorování až 8 vodoměrů a navíc je k dispozici 6 proudových vstupů pro měření hladin ve vodojemu a tlaků ve vodovodním řadu.

Kolik čidel s proudovým výstupem 4-20 mA lze připojit k jednotlivým typům telemetrických stanic?

6 čidel ke stanici M4016 a 2 čidla ke stanicím H1 nebo STELA. Další čidla lze připojit přes externí moduly komunikující se stanicí po sběrnici RS485 - takovým modulem může být například 6-ti kanálový expandér TEP06.

Jak dlouho vydrží pracovat stanice M4016-G3 bez výměny napájecího akumulátoru?

Záleží na počtu připojených čidel, na jejich typu, intervalu měření a na četnosti odesílaných dat na server. Pro typickou aplikaci, kdy je ke stanici připojena jedna tenzometrická sonda pro měření hladiny vody a dále například 2 teplotní čidla, měření probíhá v intervalu 10 min a data budou na server přenášena pouze 1x denně, pak je interval výměny akumulátoru 12V/9Ah minimálně 6 měsíců. Se zvyšující se četností datových přenosů se úměrně zkracuje tento interval, protože energie akumulátoru se převážně spotřebovává na datové přenosy probíhající v síti GSM/GPRS.

Má-li být GSM modem trvale zalogován do sítě například z důvodu rychlé odpovědi na dotazovou SMS či okamžitou reakci na řídící SMS, pak je nutno akumulátor nahradit větším typem 12V/42Ah a tomu přizpůsobit i skříň telemetrické jednotky (M4016-LS).

Lze dobíjet napájecí baterii v HydroLoggeru H1?

HydroLogger H1 je napájen z lithiové baterie LSH20 (3,6V/13Ah), která za normálního provozu vydrží nejméně 4 roky bez výměny a kterou nelze dobíjet. Má-li však hydroLogger H1 pracovat zcela bez údržby i při zvýšené četnost datových přenosů na server nebo po připojení čidel s větší proudovou spotřebou, pak lze ke svorkám pro externí napětí připojit externí akumulátor nebo síťový zdroj s výstupním napětím v rozsahu od 8 do 14 VDC. Elektronické obvody HydroLoggeru automaticky přepnou napájení HydroLoggeru H1 i připojených čidel na externí napětí a tím šetří kapacitu vnitřní baterie, která tak může vydržet v provozuschopném stavu až 20 let bez výměny.

S jakým spožděním jsou generovány grafy na serveru www.hladiny.cz?

Grafy jsou generovány okamžitě po skončení datové relace z dané vodoměrné stanice.

Na displeji stanice se mi zobrazuje kód chyby. Kde najdu seznam chybových kódů?

V aplikaci APL-011 umístěné v sekci Ke stažení (v podmenu Dokumentace) je uveden seznam chybových kódů protokolu FINET, který používají přístroje připojené k telemetrickým stanicím přes rozhraní RS-485 nebo DCL.