SR02 - Srážkoměr 200cm2

Srážkoměr SR02

  • Sběrní plocha 200 cm2
  • Pulsní výstup po 0,2 mm dešťových srážek
  • Dlouhodobá odolnost nepříznivým povětrnostním vlivům
  • Nízká cena
  • SR02/V obsahuje vnitřní vytápění pro celoroční provoz

SR02(/V) je srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2 určený pro měření tekutých (i tuhých) srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku". Jeho překlápěním vznikají pulsy, které je nutné dále zaznamenávat v připojené registrační jednotce. Každý puls představuje 0,2 mm srážek.

Mechanické provedení

Srážkoměr je vyroben z kvalitních materiálů, které dlouhodobě odolávají povětrnostním vlivům. Jeho válcový plášť, nálevka i kruh v horní části, který vytváří přesnou plochu pro dopadající déšť, jsou zhotoveny z hliníkové slitiny. Nad výtokovým otvorem nálevky je umístěna pružina, zabraňující průniku hrubých nečistot do výtoku.
Mechanismus překlápěcího člunku je umístěn na základně z plastu uvnitř těla srážkoměru, kde se nachází i libela pro kontrolu vodorovné plochy, aretační šrouby pro kalibraci, otvory s mřížkou pro vytékání vody, tři stavěcí šrouby pro nastavení vodorovné plochy, a svorkovnice pro připojení kabelů.

Princip měření

  Srážkoměr SR02 s telemetrickou stanicí STELA Měření srážek je založeno na principu počítání pulsů od překlopení děleného překlápěcího člunku umístěného pod výtokem nálevky. Déšť nebo roztátý sníh protéká otvorem ve středu nálevky do horní poloviny děleného nakloněného člunku. Když se horní polovina naplní 4 ml srážek, člunek se překlopí. Tím současně vyteče voda z nyní spodní poloviny člunku a pod výtok nálevky se umístí druhá polovina děleného člunku. Střídání naplnění a překlápění člunku pokračuje po celou dobu trvání deště.
Feritový magnet zatmelený do těla člunku při každém překlopení sepne jazýčkový kontakt, zalitý v držáku člunku. Připojená registrační jednotka může vypočítat z počtu pulsů a z prodlevy mezi pulsy jak celkové množství srážek, tak maximální intenzitu deště a může také provádět dynamickou korekci váhy pulsu pro zvýšení přesnosti měření 

Umístění srážkoměru

Pro upevnění srážkoměru se doporučuje používat nerezový stojan S201 a betonovou základovou dlaždici. Stojan zajistí snadné nastavení srážkoměru do vodorovné polohy, a zároveň jeho vysokou odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám. Výška stojanu je taková, aby se sběrná plocha srážkoměru (horní hrana nálevky) nacházela 1m nad terénem.

Vytápěná verze srážkoměru SR02/V

Vytápění u tohoto malého typu srážkoměru je provedeno topnými odpory umístěnými pod nálevkou na základové desce srážkoměru. Kovová nálevka je vytápěna sdíleným tepla stejně jako vanička překlápěcího člunku. Samostatné topné odpory jsou umístěné i u výtokových otvorů srážkoměru. Zapnutí i vypnutí topení je řízeno termostatem umístěným v těle srážkoměru.

 

Připojení srážkoměru SR02/V ke stanici M4016

 

Pro zprovoznění vytápění je potřeba připojit srážkoměr ke střídavému napětí 48V. Spolu se srážkoměrem lze objednat vhodný zdroj tohoto napětí.

Základní technické parametry
Parametr Hodnota
Průměr sběrné plochy
159,6 mm
Sběrná plocha
200 cm²
Citlivost
0,2 mm srážek / puls
Přesnost měření

± 1% ze zachycených srážek při intenzitě do 20 mm/hod,

± 2% ze zachycených srážek při intenzitě do 60 mm/hod,

± 10% ze zachycených srážek při intenzitě do 200 mm/hod

Výstuppulsy (spínací kontakt, doba sepnutí typ 50 mS
Spínací schopnost 24 V DC, 0,05 A
Hmotnost1,9 kg
Pracovní teplota +2 °C až +60 °C
Výška nad terénem (S201)1 m
 
Technické parametry topné sekce srážkoměru SR03/V
Parametr Hodnota
Pracovní teplota
-30 °C až +60 °C
Napětí pro vytápění
42 až 46 V AC
Výkon topných odporů
48 až 57 W
Vypínací teplota topné sekce
+15 °C ±3 °C
Dokumentace: 
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Datasheet