Lokální řízení čerpacích stanic

Pro řízení čerpadel umístěných v čerpací jímce, jejich střídání a řízený záskok při poruše některého z čerpadel jsme vyvinuli řídící jednotku M4016-CS3. Tato cenově zvýhodněná jednotka vychází ze stanice M4016-G3 a obsahuje všechny její funkce a činnosti s výjimkou výpočtu a archivace proteklých objemů.

Programové vybavení jednotky M4016-CS3 dovoluje ovládat přes spínací kontakty relé v jednotkách DV2 až 4 skupiny motorů. Každá skupina se může dále skládat z více jednotlivých čerpadel. Jednotka v nastaveném pořadí postupně střídá chod jednotlivých čerpadel v závislosti na výšce hladiny v čerpané jímce a na nastavených parametrech.

Dojde-li k poruše některého z čerpadel, vyřadí jednotka čerpadlo ze střídacího cyklu a rozešle varovné SMS na předem nastavená čísla mobilních telefonů. Zároveň může zvýšit četnost předávání naměřených dat na server, aby mohl provozovatel prostřednictvím webového prohlížeče snadno prohlížet historické i aktuální grafy hladiny a případné další hodnoty a údaje jako jsou motohodiny jednotlivých čerpadel, časy zapnutí a vypnutí apod.

Volné binární i analogové kanály v jednotce M4016-CS3 lze využít pro monitorování teplot, okamžitého průtoku čerpadly nebo sledovat vstupy do objektu a další potřebné údaje a veličiny.

Dokumenty: 
Prezentace
Datasheet
Manuál