Průtokoměry pro otevřené kanály

Telemetrická stanice H7 FIEDLER, GPRS datalogger, záznamová a řídící jednotka
 • Až 96 měřících záznamových kanálů,
 • 4 kanály rezervovány pro měření průtoků v otevřených profilech
 • Až 200 binárních záznamových kanálů a binárních výstupů
 • Vestavný GSM/GPRS modul, automatické předávání dat do databáze na server
 • Grafický barevný disple, intuitivní ovládání, různojazyčné MENU
Průtokoměr Q2 pro otevřené měrné profily, Datalogger
 • Vstupy pro připojení ultrazvukových, radarových nebo hydrostatických hladinoměrů
 • Přednastavené konzumpční rovnice pro běžné měrné žlaby a přelivy
 • Možnost připojení rychlostní KDO sondy (Q2/KDO)
 • Velký barevný displej, intuitivní menu, různé jazykové mutace
 • GSM/GPRS vestavný komunikační modul (Q2-G) pro automatické předávání dat na server
M4016-G3

Základní 16 kanálová jednotka pro měření průtoků v otevřených profilech

 • Vstupy pro měření jednoho nebo více snímačů hladiny
 • Jednotka M4016 zajišťuje archivaci okamžitých průtoků a denních i měsíčních proteklých objemů
 • Jednotka M4016-G3 s interním GSM modulem může předávat změřené a vypočítané průtoky na server (grafy a tisky zpráv, ...)
Průtokoměr M2001Q

Jednokanálová jednotka určená pro pro měření průtoku v otevřeném kanále

 • Vstup pro připojení jednoho ultrazvukového nebo tenzometrického snímače hladiny
 • Volitelný interval archivace od 1 min do 1440 minut
 • Denní proteklé objemy mohou být zobrazeny na displeji
 • Nízká pořizovací cena
Průtokoměr M4016-KDO

Bateriový i síťový průtokoměr se snímačem hladiny a rychlostní sondou

 • Vysoký rozsah měření až 6 m/s v obou směrech
 • Provedení pro instalaci na dno stoky i do potrubí
 • Výpočet okamžitého průtoku i proteklého objemu v jednotce M4016
 • Záznam a automatické přenosy dat na server v internetu
člunkový průtokoměr PF500

Měření okamžitého průtoku a proteklého objemu bez budování měrného přepadu

 • Robustní provedení z nerezové oceli
 • Objem člunku 500 ml
 • Detekce překlopení krátkým sepnutím kontaktu relé
 • Člunek lze připojit ke všem telemetrickým stanicím a záznamovým jednotkám s pulsním vstupem