Měření pH, redox potenciálu, vodivosti a teploty

Vedle měření rozpuštěného kyslíku v aktivačních nádržích nebo snímače redox potenciálu je na nátoku ČOV často instalováno kontinuální měření pH, vodivosti a teploty. Naše společnost vyrábí a dodává jak pH-metr typu M2001-EP, tak měřidlo redox potenciálu typ M2001-ER a konduktometr EMV11. Každý z těchto přístrojů zároveň měří i teplotu vody.

Měření pH, redox potenciálu, vodivosti a teploty

Všechny přístroje jsou snadno připojitelné k telemetrické stanici M4016-G3, ze které jsou po stejném sdělovacím kabelu také napájeny. Velkou výhodou napojení těchto snímačů ke stanici je možnost rozeslat varovné SMS při překročení měřených hodnot mimo nastavené meze a automatický přenos všech změřených hodnot do databáze na serveru se všemi výhodami dispečerského přístupu k těmto datům. Je-li navíc stanice M4016-G3 využívána i jako řídicí systém technologie ČOV, mohou naměřené zvýšené hodnoty na vstupu ČOV vyvolat patřičnou odezvu v řídícím režimu celého čistícího procesu (zvýšit dávkování neutralizačního roztoku apod).

M2001-EP a M2001-ER

pH-metr a snímač redox potenciálu obsahují stejné elektronické i mechanické díly spolu s oximetrem M2001-EK a proto je možné díky nižším výrobním nákladům dlouhodobě držet nízké ceny těchto přístrojů.

Každý přístroj se vždy skládá z kalibrační jednotky a z tyčového snímače. Komunikace mezi kalibrační jednotkou a snímačem je číslicová přes rozhranní RS485 a proto lze obě části umístit odděleně až do vzdálenosti 500m.

Základní sestava pH-metru a redox-metru

Oba přístroje se skládají z kalibrační jednotky M2001-EP (-ER) vybavené displejem s klávesnicí a z tyčového snímače EMP11 (EMR11). Obě části přístroje mají vlastní mikroprocesorové řízení a data si vzájemně předávají komunikací přes rozhranní RS485.

Kalibrační jednotka M2001 zobrazuje hodnotu měřené veličiny a teplotu vody. Pomocí klávesnice lze z této jednotky provádět pravidelné kalibrace pH snímače. Kalibrační jednotka také obsahuje galvanicky oddělený aktivní proudový výstup 4-20 mA, který může sloužit pro přenos měřené veličiny do nadřízeného systému. Druhý proudový výstup dodávaný na přání se obvykle používá pro přenos informace o teplotě v aktivaci. Kalibrační jednotka dále obsahuje 3 univerzálně použitelná relé.

Pro uchycení tyče snímače EMP11 (EMR11) do vhodné polohy se dodává jednoduchý nerezový držák DE1. K dispozici je také nerezová stříška-držák K1 pro umístění kalibrační jednotky ve venkovním prostředí.

Úsporná sestava

Telemetrická stanice M4016-G3 obsahuje programovou funkci pro kalibraci pH snímače EMP11. Proto se mohou v těch aplikacích, kde je kladen důraz na nízké pořizovací náklady, vypustit ze systému kalibrační jednotky M2001-EP a M2001-ER. Nevýhodou tohoto řešení je to, že obvykle je umístění kalibrační jednotky vzdáleno od místa měření a to může činit obtíže při kalibraci pH snímače.

Vypuštění kalibrační jednotky z měřící sestavy je naopak výhodou u instalací v terénu při měření v otevřených vodních tocích, v rybnících a ve vodních nádržích, kde by kalibrační jednotka pouze zvyšovala pořizovací cenu měřící sestavy.

Konduktometr EMV11

Na rozdíl od předchozích přístrojů neobsahuje snímač vodivosti EMV11 kalibrační jednotku a data se z něho předávají pomocí sběrnice RS485 rovnou do připojené telemetrické jednotky M4016-G3. Kromě teplotně kompenzované vodivosti je měřena také teplota vody. Měřící rozsah konduktometru je na nastavitelný ve třech stupních od 0-500uS do 0-50 mS.

Připojení přístrojů k telemetrické stanici M4016-G3

Předávání dat ze všech našich přístrojů typu M2001-EX a EMX11 do jednotky telemetrické stanice M4016-G3 probíhá přes číslicové rozhraní a proto může být kalibrační jednotka (snímač) vzdálena až 500 m od stanice. Po sdělovacím kabelu jsou všechny přístroje současně i napájeny bezpečným napětím 13,8V ze společného zdroje napájejícího i telemetrickou stanici a její akumulátor.

Dokumenty: 
Prezentace
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál
Manuál
Související produkty: