CNR4 Net Radiometr je určen pro měření celkového záření, které představuje rovnováhu mezi příchozím a odchozím zářením ve venkovním prostředí.

NetRadiometer CNR4 měření dlouhovlnné i krátkovlnné radiace

Net Radiometr CNR4 je tvořen dvojicí pyranometrů pro měření krátkovlnného dopadajícího i odraženého záření a dvojící pyrgeometrů pro měření dlouhovlnného infračerveného dopadajícího i odraženého záření. Navíc je snímač vybaven teplotním senzorem Pt100 pro paralelní záznam teploty snímače.

Volitelně lze snímač doplnit o ventilační jednotku obsahující  vytápěcí rezistor a ventilátor. Ventilační jednotka slouží pro odstraňování vodních kapiček kondenzujících na měřících senzorech při vysoké vzdušné vlhkosti.

Net radiometr CNR4 měření dlouhovlnné i krátkovlnné radiace

Měřící převodník

Pyranometr CNR4 lze přímo připojit k měřícímu převodníku TEP06/P, který je kompatibilní se všemi telemetrickými stanicemi a záznamovými jednotkami (dataloggery) společnosti FIEDLER vybevenými sériovou sběrnicí RS485.

Měřící převodník a zesilovač k pyranometrům a pyrgeometrům CMP4

Schéma připojení Net Radiometru CNR 4 k měřícímu převodníku TEP06/P

Net Radiometer CNR 4 + converter TEP06/P

 

Stavitelný držák pro snímač

Spolu s přístrojem lze objednat i robustní univerzální nerezový držák DNR2. Držák je určený pro rychlou a stabilní instalaci Net radiometru CNR4 na svislý stožár. Držák se instaluje pomocí nerezových třmenů T1,5 (stožár o průměru 33 mm) až T2,5 (průměr stožáru 60 mm) a dovoluje nastavit ve dvou rovinách vodorovnou pracovní polohu přístroje.

DNR2 nerezový držák Net Radiometru CNR4

Rozdíl mezi radiometry CNR4 a NR Lite2

Oba přístroje používají termočlánky, ale kupole nad termočlánkem určuje, jaký druh záření prochází a dosáhne termočlánku. Termočlánek je obvykle chráněn jednoduchou nebo dvojitou kopulí, aby se snížily odchylky způsobené náhlými teplotními změnami, jako je vítr.

Net radiometr CNR4 používá dvě skleněné kopule k zakrytí pyranometru a dvě křemíkové kopule k zakrytí pyrgeometrů. Používá dva termoelektrické detektory (1 pro každý ze dvou pyranometrů a 1 pro každý ze dvou pyrgeometrů) a poskytuje dva samostatné výstupy. Jeden pro krátké vlny (sluneční spektrum které má šířku pásma 300 nm až 2800 nm) a jeden pro dlouhé vlnové záření (dlouhovlnné infračervené spektrum, které má šířku pásma od 4500 nm do 42000 nm). To ponechává mezeru mezi 2800 nm a 4500 nm. Toto je takzvané atmosférické okno, do kterého vstupuje velmi malé záření (viz obrázek níže).

 

 

Net radiometr NR Lite2 není chráněn kopulemi a je v přímém kontaktu s povětrnostními podmínkami. Díky větru se proto může mnohem výrazněji ochladit, což ovlivní přesnost měření. NR Lite2 nepoužívá skleněný ani křemíkový poklop ale má dva detektory s PTFE povlakem a poskytuje jeden jediný výstup pro krátkovlnné a dlouhovlnné záření. Využívá jeden termočlánek k měření celého spektra dlouhovlnného infračerveného a slunečního záření. PTFE kryt termočlánku propouští pásmo od 200 nm až do 100 000 nm.

Zapojení vývodů signálového kabelu:

červený: + napěťový signál

černý: - napěťový signál

stínění

Technické parametry

Spektrální rozsah krátkovlných snímačů: 300 až  2.800 nm

Typická citlivost: 5 až 20 µV/W/m2

Spektrální rozsah dlouhovlných snímačů: 4.500 až  42.000 nm

Ttypická citlivost: 5-20 µV/W/m2

Nelinearita: < 1%

Teplotní chyba v rozsahu -10 °C až +40 °C: < 5 %

Hmotnost: 850 g

Pracovní teplota: -40 °C až +80 °C.

Délka dodávaného kabelu: 10 m

Dokumentace: 
Document
Document
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet