Monitorování průhybů a posunů stavebních konstrukcí

Telemetrickou stanice M4016-G3 nakonfigurovanou pro 32 záznamových kanálů lze použít také pro monitorování drobných pohybů nebo průhybů u stavebních konstrukcí a mostů, pro měření posuvů skal a řadu podobných aplikací.

Pro připojení citlivých snímačů ke stanici je potřeba upravit 8-mi násobný převodník TEP-08 tak, aby byl schopen měřit i malé změny ve výstupním signálu použitých senzorů vyvolané pnutím podkladového nosiče tenzometrického snímače. K jedné stanici lze připojit maximálně 4 upravené převodníky TEOP-08. Přitom je možné umístit tyto převodníky v širokém okruhu okolo jednotky, protože komunikace probíhá po sériovém rozhraní RS485, které dovoluje až 500 m dlouhý kabel mezi stanicí a převodníkem.

Zabudovaný GSM/GPRS modul ve stanici slouží pak nejen pro předávání změřených dat v pravidelných časových intervalech na server ale i jako zdroj varovacích SMS zpráv, dojde-li k překročení některé měřené hodnoty nad nebo pod nastavené meze.

Při použití stanice v polních podmínkách se uplatní kompaktní a proti vlhku odolné provedení jednotky M4016 i její nízká proudová spotřeba, která dovoluje až několikaměsíční provoz měřící sestavy bez výměny napájecího akumulátoru.

Dokumenty: 
Datasheet
Manuál