Měřící sestavy pro výzkumné ústavy a univerzity

Nabízíme dodání nestandardních měřících sestav složených z různých čidel a senzorů a v různém mechanickém provedení dle přání zákazníka

Speciální měřící sestavy

Meteorologická stanice umístěná na hladině vodní nádrže Pro HBU jsme například instalovali na vodní hladině na 4 plovácích umístěný a z nerezové trubkové konstrukce provedený „vor“, který nese meteorologickou stanici vybavenou snímači pro měření teplot a vlhkostí vzduchu, snímače rychlosti větru ve třech výškových úrovních a kombinované snímače dopadajícího i odraženého záření (pyranometry a pyrgeometry). Automatické datové přenosy ze stanice na server zajišťuje opět vestavěný GSM/GPRS modul.

Měřící sestavy pro výzkumné ústavy a univerzity

Pro firmu Meteoservis v.o.s. jsme vyvinuly měřící stanici, která řídí automatiku a měří množství odpařené vody z povrchu vodní nádrže Nové mlýny.

Jinou aplikací mohou být například hydrologické stanice umístěné nad hladinou rybníka, které kromě obvyklých senzorů obsahují také snímače ve vodě přítomné intenzity slunečního záření.

Většina takovýchto a podobných instalací vyžaduje zhotovení jednoúčelových převodníků signálů nebo speciální mechanické držáky a konstrukce. Nabízíme Vám zhotovení i těchto potřebných doplňků.

Měrné přelivy

thomsonův přeliv na malém toku Naše firma také dosud instalovala velkého množství malých měrných přelivů na potocích a větších stružkách, které dovolují následně z výšky hladiny průběžně počítat okamžitý průtok i celkové proteklé množství vody. Programové vybavení stanice M4016 obsahuje přednastavené konzumční rovnice pro základní typy měrných přelivů. U různě kombinovaných a nestandardních tvarů měrných přelivů lze do stanice zadat závislost mezi výškou hladiny a okamžitým průtokem přelivem formou tabulky.

 

Dokumenty: 
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál
Související produkty: