Měření kvalitativních parametrů vody vstupující do zavlažovacího systému

Závlahový ventil ovládaný přes RS485 Voda vstupující do zavlažovacího systému se často upravuje - mění se její pH a vodivost, mohou se přidávat různá aditiva. Registrační jednotka M4016-RV je schopna pomocí měřících sond sledovat kvalitu vstupní i upravené vody, přenášet změřené údaje na server a současně řídit systém závlahových ventilů.

Pro měření pH nabízíme kombinovanou sondu ESP11, která zároveň měří i teplotu vody a pro měření konduktivity nabízíme sondu ESV11. Sonda ESV11 obsahuje nejen kanál s teplotně kompenzovanou vodivostí, ale také vodivost nekompenzovanou a vodivost kompenzovanou dle normy pro povrchové vody.

Dokumenty: 
Datasheet
Manuál
Související produkty: