Regulace pH odpadní průmyslové vody

Řídící jednotky typu M4016-RV v sobě kombinují řídící automat, záznamovou jednotku s GPRS datovými přenosy na server a GSM systém varovných zpráv.

Těchto vlastností může být využito například při řešení požadavku na udržování konstantní hodnoty pH v neutralizační jímce průmyslové ČOV. Pomocí sondy ESP11 je průběžně měřena aktuální hodnota pH v jímce a pomocí relé je ovládáno dávkovací zařízení neutralizačního roztoku. Regulátor obsažený v jednotce je proporcionální a se zvětšující se odchylkou měřené hodnoty od požadované hodnoty se úměrně tomu prodlužuje doba sepnutí dávkovacího čerpadla. Systém varovných SMS pak upozorní obsluhu například na prázdnou nádrž neutralizačního roztoku nebo na vybočení měřené hodnoty pH mimo přednastavené meze. Vše je přitom zaznamenáváno a předáváno do databáze na server.

Dokumenty: 
Datasheet
Manuál
Související produkty: