Q2 - Průtokoměr pro otevřené profily

Čtyřkanálová vyhodnocovací jednotka pro měření okamžitého průtoku a proteklých objemů v otevřených měrných profilech. Průtokoměr Q2 obsahuje předdefinované konzumpční rovnice, vyjadřující závislost mezi hladinou a okamžitým průtokem, pro všechny běžné měrné přelivy a Parshallovy žlaby.

Jednotku Q2 lze také použít jako univerzální hladinoměr, kte kterému lze připojit množství různých čidel. 

Q2 Flow Meter - průtokoměr a GSM/GPRS datalogger

Charakteristika

 • 4 záznamové kanály pro výpočet okamžitého průtoku i proteklých objemů, sledování stavů provoz/chyba snímače dle požadavků normy TNV 25 9305, zálohované napájení z interního Li-Pol akumulátoru 

 • Až 16 záznamových kanálů pro ultrazvukové, radarové nebo tenzometrické snímače hladiny (datalogger)

 • Přednastavené konzumpční rovnice pro Parshallovy žlaby a všechny běžné měrné přelivy, obecné zadání konzumpční rovnice, tabulkové zadání závislosti hladina/průtok

 • Dvousondové provedení průtokoměru podporuje kontrolu zpětného vzdutí
 • Nastavitelné výpočtové funkce nad měřícími kanály (součty, rozdíly, klouzavé součty, ...)
 • Průtokoměr Q2/KDO podporuje výpočet průtoku z připojené rychlostní KDO sondy (Dopplerův princip měření rychlosti proudění)

 • Dvoustavové vstupně-výstupní záznamové kanály pro sledování chodů a poruch čerpadel, vstupů do objektu a pro řízení připojených relé (logické funkce AND, NAND, OR, NOR, XOR nad kanály)

 • Řízení technologie pomocí 4 regulátorů s volbou pracovního režimu:  Hysterezní, PID, Pulsní ventil. Každému regulátoru lze přiřadit až 16 binárních a 4 analogové vstupy

 • Šifrované datové přenosy na server přes interní GSM/GPRS modul nebo přes Wi-Fi modul, a to jak pro změřená data, tak pro parametry a povely

 • Přímá GPRS komunikace mezi stanicemi (např. řízení soustavy VDJ - ČS)

 • Denní, měsíční a roční proteklé objemy přístupné přes klávesnici a displej

 • Přes webový prohlížeč přístupné grafy, tabulky, přehledové měsíční zprávy, ...

 • Systém varovných SMS aktivovaný limitními i gradientními alarmy, sepnutím binárního kanálu, ...
 • Autodiagnostika napojená na rozesílání varovných SMS a datový server (proud odebíraný připojenými snímači, vlhkost a teplota uvnitř přístroje, napětí a zbývající kapacita akumulátoru, ...)

 • Široká modularita způsobů napájení od externího akumulátoru 12V (s/bez solárního panelu) až po síťový zdroj 24 VDC nebo 230 VAC

 • Moderně navržen stanice s velmi nízkou vlastní proudovou spotřebou umožňuje až 6 měsíců provozu bez výměny akumulátoru při každodenním předávání změřených dat do databáze na server přes GPRS síť

 • Intuitivní ovládání a přehledné MENU, různé jazykové mutace, barevný grafický dotykový displej, klávesnice

 • Robustní kovová skříň s vysokým krytím IP67

 • Montážní kryt nebo uzamykatelný plastový box pro venkovní instalace

 • Platný certifikát o schváleném typu měřidla vydaný Slovenským metrologickým ústavem.

Q2 Flow Meter - průtokoměr a GSM/GPRS datalogger

Základní popis

Čtyřkanálový průtokoměr Q2 obsahuje vstupy pro připojení ultrazvukových , radarových nebo tenzometrických hladinoměrů a na základě předdefinovaných konzumpčních rovnic (závislost mezi výškou hladiny a okamžitým průtokem pro daný měrný žlab či měrný přeliv) průběžně počítá okamžitý i kumulovaný průtok. Přístroj obsahuje konzumpční rovnice pro všechny běžné typy Parshallových nebo Venturiho žlabů a pro standardní měrné přelivy. Průtok lze počítat i na základě tabulkou zadané závislosti mezi hladinou a průtokem. 

Rychlostní průtokoměr Q2/KDO využívá pro výpočet průtoku KDO sondu, která pracuje na Dopplerově principu měření rychlosti proudění kapaliny.
Změřené hodnoty jsou ukládány do interní paměti přístroje a lze je předávat do databáze na server prostřednictvím  interního GPRS modulu (telemetrická stanice Q2-G).
Robustní provedení kovové skříně s vysokým krytím IP67 a řada autodiagnostických procedur přispívá k vysoké provozní spolehlivosti průtokoměru.

Datahosting na serveru

Průtokoměr doplněný o GSM modul (telemetrické stanice Q2-G, Q2/KDO-G) nebo Wi-Fi modul (telemetrické stanice Q2-W, Q2/KDO-W) může využívat datahosting zřízený na serveru výrobce. Změřená data se po přenesení na server uloží do databáze a jsou oprávněným klientům kdykoliv přístupná přes standardní webový prohlížeč.

Základní funkce a vlastnosti průtokoměru

Připojení snímačů a zobrazení měřených hodnot

 • Připojení hladinoměrů a snímačů průtoku přes rozhraní RS485 (Modbus RTUa FINET) nebo přes univerzální vstupy DAV1.. DAV4 (4-20 mA, DCL).
 • Nastavitelná blokace průtoku v průběhu zpětného vzdutí (odtok z měrného místa musí být vybaven sekundárním snímačem hladiny).
 • Nastavitelné zpožděné měření potřebné pro náběh ultrazvukových a radarových hladinoměrů (0 až 250 sec).
 • Ovládání jednotky přes dotykový displej nebo klávesnici.
 • Spolu s okamžitým průtokem je na displeji zobrazována i měřená výška hladiny a celkový proteklý objem od instalace.
 • Možnost současného zobrazení hodnot dvou kanálů v jedné obrazovce nebo cyklické střídání měřených hodnot a grafů.
 • Na displej lze vyvolat archiv denních, měsíčních a ročních sum.
 • Zobrazení přednastavených mezí u grafického zobrazení.
 • Automatické nastavení jasu displeje podle okolního osvětlení.

Binární výstupy - relé:

 • Dvě relé, spínací kontakt  250 V/ 4 A, v klidu rozepnuto.
 • Dvě polovodičová relé, výstup 0/12 V-2 A, v klidu 0 V.
 • Možnost ovládat další relé v rozšiřujících externích  modulech.
 • Limitní, časové a logické řízení vlastních i externích relé.
 • Funkce vzorkovač krátce sepne relé po protečení nastaveného objemu vody.

Analogové výstupy průtokoměru 4-20 mA

 • Dva aktivní proudové výstupy 4-20 mA oddělené od napájecího napětí.
 • Nastavení výstupů 0/4 - 20 mA, rozlišení <0,001 mA.
 • Možnost ovládat další proudové výstupy v externích modulech MAV421 a MAV422.

Rozhraní průtokoměru

 • USB pro parametrizaci a načítání archivovaných dat (USB mini).
 • RS485 pro připojení snímačů a řízení externích modulů.
 • RS485 pro předávání dat do nadřazeného systému (Modbus RTU).

Záznam dat do interní datové paměti

 • Datalogger - datová paměť pro >500.000 hodnot (více než roční záznam dat).
 • Nastavitelný interval archivace od 10 s do 24 h.
 • Možnost vyvolat archivovaná data na displej jednotky (grafy).
 • Záznam stavu binárních kanálů (vstup do objektu, ...).
 • Záznam stavových událostí (výpadky nap., poruchy snímačů).
 • Měření a záznam dat aktivní i v době výpadku externího napájení

Systém varovných, info a řídících SMS (Q2G):

 • Telefonní seznam pro 48 adresátů, sdružování do 3 skupin.
 • 48 nastavitelných varovných SMS zpráv aktivovaných. dosažením mezní hodnoty, výpadkem nap., sep/roz BI, ...).  
 • Informativní SMS sestavené na základě příkazového řádku nebo dotazové SMS (aktuální hodnoty, maxima, minima, sumy,  ...).
 • Povelové příkazy a SMS pro ovládání a simulaci výstupů (binárních i analogových), vynucené odeslání dat na server, ...).

GPRS (telemetrická stanice Q2-G).

 • Automatické odesílání dat na server v pravidelných intervalech.
 • Přechod na častější přenosy po vyhodnocení alarmového stavu.
 • Odesílaní dat přímo na email nebo FTP server (denní reporty).
 • Parametrizace a upgrade FW prostřednictvím serveru.
 • Zálohování aktuálních parametrických souborů na serveru.

Volitelné montážní příslušenství           

Montážní nerezový držák KR2-V tvoří zároveň kryt průtokoměru před deštěm a slunečním zářením.

držák pro Q2

Držák se na svislou nosnou konstrukci upevňuje pomocí jednoho třmenu 1,5”,2” nebo 2,5”.

Spolu s průtokoměrem Q2 lze objednat také montážní držák KR2-H uzpůsobený pro horizontální nosnou konstrukci.

 

Základní parametry
ParametrHodnota
Počet měřících kanálů4x průtok + 4x hladina, dalších 8 kanálů pro obecné použití
Kapacita datové pamětivíce než roční záznam, cyklické rolování
DisplejRGB 3,5”, rozlišení 320x240 px., řízené podsvětlení
Klávesnice8 hmatníků, mechanická odezva stisku
DAV vstupy4x 4(0)-20mA, DCL (pro snímače USX000)
Binární vstupy4 vstupy, aktivní stav-sepnutí s GND (OK, kontakt)
Binární výstupy2x relé 250 V, 4A; 2x polov. relé 0/12 VDC, 2A
Analogové výstupy2x aktivní galvanicky oddělený výst. 4-20 mA
Volitelný systém napájení12-24 VDC, 180-250 VAC/50 Hz nebo pouze akumulátorové 12V /7 - 45 Ah s/bez solárního panelu
Doba provozu z akumulátoruaž 6 měsíců dle četnosti přenosů (Q2-G)
Řízené napájení připojených snímačů2 sekce, nastavitelné napětí 6 až 18 V DC
Autodiagnostikaproud ze zdroje a proud odebíraný snímači, napájecí napětí,teplota a rel. vlhkost uvnitř průtokoměru,...
Čekání na náběh ultrazvukových a radar. snímačů0-240 s
Hodiny reálného časuprůběžná synchronizace přes GPRS
GSM modemQuad-band 850/900/1800/1900MHz (Q2G)
Pracovní teplotní rozsah-20 až +60 °C
Rozměry (v x š x h)130 x 160 x 85 mm
Hmotnost1480 g včetně záložní Li-Ion baterie
KrytíIP67, robustní kovový odlitek
Dokumentace: 
Datasheet
Q2
Manuál
Soubory ke stažení: 
Aplikace
Prezentace
Ceníky
Manuál