Q2/KDO - Rychlostní průtokoměr

Průtokoměr Q2/KDO

Měření rychlosti proudění Dopplerovou metodou

KDO senzory snímají rychlost proudění kapaliny a umožňují tak, ve spojení se sofistikovaným programovým vybavením jednotky Q2/KDO, moderní způsob měření průtoku vody v otevřených profilech nebo v potrubí bez nutnosti výstavby měrného žlabu či přelivu. Měření průtoku Q2/KDO Dopplerovou metodou

Charakteristika průtokoměru

 • Vysoký rozsah měření rychlosti proudění v obou směrech až ±6 m/s
 • Provedení průtokoměru pro instalaci do volné hladiny i do stěny potrubí
 • Aerodynamický tvar rychlostní sondy minimálně narušuje proudění
 • Žádné mechanicky pohyblivé součásti
 • Zvláště výhodná sestava průtokoměru do míst bez stávajících nebo hydraulicky nevyhovujících měrných profilů
 • Telemetrická jednotka s automatickým předáváním dat do databáze na server
 • Bohatá programová podpora na serveru (grafické i tabulkové vizualizace, tisky měsíčních bilancí, ...)
 • Snadné rozšiřování průtokoměru o měření dalších veličin (hladiny, tlaky, teploty, ...)
 • Vestavěný PLC automat pro ovládání menších ČOV, ČS a pod.
 • Parametry průtokoměru konfigurovatelné přes internet

Příklady použití KDO průtokoměru

KDO senzor nabízí moderní způsob měření průtoku vody v potrubí nebo v otevřených profilech bez nutnosti výstavby měrného žlabu či přelivu. Ve spojení s telemetrickou jednotkou Q2-G/KDO, která může změřená data automaticky přenášet do databáze na server, tak tvoří sestavu s velkou užitnou hodnotou. Uplatnění může najít zejména při:

 • Měření průtoku odpadních vod na ČOV a v průmyslových podnicích.
 • Sledování průtoků menších potoků a řek a všude tam, kde nelze budovat měrné profily z důvodů zúžení průtočného profilu nebo nedostatečného výškového rozdílu.

Vybrané SW funkce registrační jednotky Q2-G/KDO

 • Teplotní korekce rychlosti kapaliny podle její teploty.
 • Výpočet a archivace okamžitého i kumulovaného průtoku. Při měření v otevřeném kanále lze odděleně zaznamenávat i změřenou výšku hladiny a teplotu.
 • Záznam do deníku stanice případná chybové hlášení ze senzoru a rozeslání upozorňujících SMS.
 • Monitorování další připojené technologie - jednotka Q2/KDO obsahuje 16 záznamových kanálů pro měření průtoků, hladin a dalších veličin.
 • Automatické předávání změřených dat na server v nastavených časech, přechod na četnější datové přenosy po vyhodnocení alarmového stavu.
 • Parametrizace přes server včetně ukládání změn v nastavení, seřizování času stanice podle serveru.

Rozměry KDO senzorů

Senzor KDO/S pro volné hladiny - umístění na dno stoky:

Dokumentace: 
Datasheet
Manuál
Manuál
Soubory ke stažení: 
Prezentace
Ceníky
Manuál