MOST4 - parametrizace přístrojů od 2015

Program pro nastavování parametrů přístrojů postupně uváděných na trh po roce 2015.

Parametrizace přístrojů na dálku

Aplikace je primárně určena pro používání v cloudovém prostředí, kdy uživatel nemusí instalovat žádný software a parametrizaci přístrojů může provádět na dálku pomocí webového prohlížeče a služeb serveru v rámci Datahostingu.

Online verze je realizována formou modulu na platformě CloudFM. Umožňuje tak přímo prohlížet naměřená data ve formě grafů a tabulek.

Lokální parametrizace v terénu

U přístrojů instalovaných v lokalitách bez dostupné konektivity nebo u přístrojů bez komunikačního modulu lze použít lokální off-line verzi tohoto produktu, která se instaluje na operační systém Windows nebo Linux jako tradiční desktopová aplikace. S přístrojem pak lze komunikovat lokálně např. přes propojovací kabel nebo bezdrátově pomocí Bluetooth komunikace a provádět přímou parametrizaci jednotek.

Různé režimy vizualizace nastavovaných parametrů.

Uživatelské prostředí aplikace je navrženo s ohledem na její používání jak zkušenými odborníky a profesionály, tak i běžnými uživateli bez podrobné znalosti struktur jednotlivých skupin parametrů nastavovaného přístroje. Pracovní prostředí aplikace tak lze zobrazit v různých režimech vizualizace dle zkušeností uživatele (stromový režim a režim průvodců).

Jak získat MOST4

Online verze služby CloudFM MOST4 je dostupná uživatelům přístrojů FIEDLER AMS přes webový portál CloudFM. Pro přístup na tento portál musí mít uživatel nejprve zřízen účet na cloudu. Po přihlášení se k účtu uvidí uživatel v záložce Konfigurace stanic přístroje, ke kterým má přidělena uživatelská práva pro jejich parametrizaci.

Off-line verze produktu MOST4 je dostupná v centru pro stahování software na stránkách výrobce.

Program MOST4 není součástí standardní dodávky stanice.

Soubory ke stažení: 
Ceníky
Související produkty: