Dobré zprávy obrazem

Výroba a rozvod pitné vody

Výroba a rozvod pitné vody

Malé telemetrické stanice pro sledování průtoků, tlaků a hladin ve vodojemech, v čerpacích stanicích a v úpravnách vody, vzájemné řízení soustavy ČS - VDJ, řídící systémy pro ÚV a ČS, řízení regulačních ventilů podle denních křivek, dispečink na internetu přístupný i prostřednictvím mobilního telefonu.

Výroba a rozvod pitné vody

Výroba a rozvod pitné vody

Kromě řízení a monitorování úpraven vody a čerpacích stanic lze jednotky M4016-G3 také použít pro sledování kvalitativních parametrů vody v nádržích sloužících jako zdroje pitné vody.

Výroba a rozvod pitné vody