Dobré zprávy obrazem

Sledování povrchových vod

Sledování povrchových vod

Naše univerzální vodoměrné stanice používají na svých důležitých měrných profilech podniky Povodí, ČHMÚ a města i obce. Datové přenosy ze stanic prostřednictvím sítě GSM/GPRS, datahosting a vizualizace dat na internetu, integrován systém varovných SMS, vstupy pro připojení srážkoměru a kvalitativních sond.

Sledování povrchových vod

Sledování povrchových vod

Moldávie - vodoměrná stanice Telenesti osazená telemetrickou jednotkou M4016 a ultrazvukovým snímačem hladiny. Tato stanice byla osazena přístroji ve spolupráci se společností Aquatest a.s.

Sledování povrchových vod

Sledování povrchových vod

Vodoměrná stanice Kroměříž - hlásný profil kategorie A - osazená telemetrickou stanicí M4016-G3

Sledování povrchových vod