Měření kvalitativních parametrů vody

Univerzální telemetrické stanice M4016-G3, STELA i HYDRO-LOGGER mohou kromě sledování průtoků, tlaků a hladin také monitorovat kvalitativní parametry vody. Zbytkový chlór, pH, vodivost a další veličiny lze po změření převést na standardní proudové signály a ty připojit na volné vstupní svorky telemetrických stanic nebo využít měřící systémy s číslicovým výstupním signálem.

Naše firma vyrábí a dodává pH-metr EMK11 a konduktometr EMV11. Oba přístroje zároveň měří teplotu vody a ke stanicím se připojují přes sériové rozhranní RS485, přes které lze přenášet hodnoty více veličin naráz. Ze snímače vodivosti tak můžete do telemetrické stanice a následně do databáze na server přenášet nejen hodnotu nekompenzované vodivosti ale i hodnotu vodivosti kompenzované konstantou a také teplotu vody. Obdobně u připojeného pH-metru lze archivovat kromě pH i teplotu.

Varovný systém

Varovný systém zabudovaný do programového vybavení našich přístrojů může automaticky rozeslat varovné SMS zprávy, dojde-li k vybočení měřených hodnot z přednastavených mezí. Obdobně lze rozeslat ze serveru upozorňující e-mailové zprávy.

Vizualizace dat na serveru

Klient datahostingu má oprávnění povolit a nastavit na úvodní obrazovce stanice až 8 grafů pro zobrazení změřených hodnot. Více informací o službách serveru najdete v popisu aplikace „Sběr a zpracování dat“.

Dokumenty: 
Prezentace
Datasheet
Datasheet
Manuál