Kořenové čistírny odpadních vod

Pro monitorování kořenové čistírny odpadních vod jsou vhodné více vstupové telemetrické stanice H3, H7,Q2 nebo M4016-G3, protože pro svoji činnost nevyžadují napájení ze síťového zdroje. Jedna stanice dokáže s pomocí připojených čidel a senzorů monitorovat až 32 veličin a v pravidelných intervalech přenášet pomocí GSM/GPRS vestavěného modulu změřené hodnoty do databáze na serveru. Mechanické provedení stanice je přitom vhodné pro její trvalé umístění ve venkovním prostředí.

Systém napájení telemetrické stanice

Velkou výhodou stanice M4016 je nízká proudová spotřeba celé měřící sestavy, takže i bez dobíjení napájecího akumulátoru dokáže stanice pracovat až 6 měsíců při každodenním předávání dat na server. Po doplnění měřící sestavy o malý solární panel je celý měřící systém plně autonomní a nevyžaduje z hlediska napájecí energie žádné zásahy obsluhy.

Kořenové čistírny odpadních vod, měření a sběr dat, telemetrie

Měřené veličiny

Možnosti a funkce stanice typu M4016-G3 z hlediska potřeb monitoringu kořenové čistírny jsou plně dostatečné. Stanice umožňuje kontinuálně zaznamenávat přítok i odtok do čistírny. Není problémem ani vícenásobný přítok, protože tato stanice může paralelně měřit až 16 průtoků. Průtok se obvykle měří výpočtem přes konzumpční rovnici ze změřené výšky hladiny vody v měrném přelivu nebo v měrném žlabu.

Velký počet záznamových kanálů také dovoluje osadit čistírnu větším počtem elektrochemických čidel, jako jsou snímače redox potenciálu nebo pH. Také teploty lze snadno monitorovat například pomocí ke stanici připojeného převodníku TEP-08.

Sběr a zpracování dat

Podrobný popis dispečinku provozovaného na serveru, exporty dat ze serveru do vlastního PC, tisky měsíčních přehledových zpráv a mnoho dalších užitečných funkcí je popsán v aplikaci „Sběr a zpracování dat“ nebo v následujícím odkazu.

Dokumenty: 
Prezentace
Datasheet
H7
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Q2
Datasheet
Manuál
Manuál