Hladinoměry

TSH-22

Různé mechanické a materiálové provedení snímačů pro všechny vaše aplikace

 • Snímače pro kontinuální měření výšky pitné i odpadní hladiny vody
 • Měřící rozsahy od 40 cm do 100 m, přesnosti až 0,1%, nerezové nebo keramické membrány
 • Kabel s kompenzační kapilárou atmosférického tlaku vzduchu zakončenou filtrem
 • Všechny typy snímačů připojitelné k telemetrickým stanicím a záznamovým jednotkám FIEDLER
US1200

Bezkontaktní snímání výšky hladiny vody a kalů

 • Několik typů snímačů s rozsahy od 0 - 1m do 0 - 25m
 • Snímače s dobou náběhu do 2 sec (vhodné pro bateriově napájené sestavy)
 • Všechny nabízené typy připojitelné k telemetrický stanicím a dataloggerům FIEDLER AMS
 • V nabídce různé typy držáků pro rychlou a snadnou instalaci snímačů
Radarové hladinoměry C 21

Přesné bezkontaktní měření výšky hladiny kapalin, kalů a sypkých materiálů,

 • Vysoká přesnost měření hladiny ±2 mm (vhodné i pro Parshallovy žlaby a měrné přelivy)
 • Měřící rozsah podle typu od 5 m až po 30 m, nulová mrtvá zóna
 • Výstupní signál 4-20 mA, dvouvodičové připojení (Modbus, SDI-12)
 • Prakticky nulová teplotní závislost, nevadí pěna na hladině ani prach a vysoká vlhkost
Hladinoměr retenční nádrž

Sestavy pro spolehlivé měření výšky hladiny v nádržích, vrtech a studních

 • Ponorný tenzometrický snímač hladiny s levným kabelem bez kapiláry
 • Automatická kompenzace atmosférického tlaku vzduchu v jednotce
 • Čistě bateriový provoz i napájení z externího zdroje napětí
 • Profesionální řešení za přijatelnou cenu
PSH-30 Plovákový snímač hladiny

Mechanicky odolné provedení hladinoměru do šachet, vrtů, jímek a vodojemů

 • Měřící rozsah 0 ... 30 m, rozlišení 1 mm
 • Bezkontaktní magnetický způsob snímání natočení kladky
 • Nerezové ložisko pro dlouhodobý a spolehlivý provoz
 • Připojení k jednotkám Q2, H7, M4016 a H1 přes rozhraní RS485 pod protokolem FINET
plovákový spínač NIVOFLOAT

Plovákové plovoucí spínače hladiny pro čistou i odpadní vodu

 • Dvojité zapouzdření spínače pro vysokou spolehlivost provozu
 • Přepínací kontakt bez rtuti pro 250 V / 8 A - přímé připojení ovládání čerpadel
 • Pracovní tlak až 200 kPa (řada NW-100)
 • Pracovní teplota prostředí až 50 °C

 

Čerpací zkoušky

Sestava pro automatické provádění hydrodynamických čerpacích zkoušek

 • Řízení čerpání na konstatní průtok nebo hladinu
 • Automatické provádění zkoušky bez přítomnosti obsluhy
 • Dálkový sběr dat a řízení přes webový prohlížeč
 • Možné doplnění záznamu o kvalitativní parametry (pH, vodivost, ...)
M4016-G3-LS

Měřící stanice pro výstrahu před povodněmi a přívalovými dešti

 • Spolehlivé vodoměrné a srážkoměrné stanice - dosud instalováno více než 2000 stanic
 • Stanice používá ČHMÚ i podniky Povodí - kompatibilita s jejich systémem sběru dat
 • Vizualizace aktuálních dat na volně přístupném serveru www.hladiny.cz
 • Cenově dostupné varovné stanice pro obce a města