Sponzorství

Děkujeme našim zákazníkům, že můžeme pravidelně přispívat na provoz těmto organizacím a institucím:

  • Diecézní charitě České Budějovice na provozní výdaje a financování pečovatelské služby.

 

  • Občanskému sdružení Borůvka v Borovanech pečujícímu o děti a mládež se zdravotním postižením.

 

  • Hospicu sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích na financování provozních a investičních nákladů.

 

  • Domovu sv. Karla Boromejského v Praze Řepích na financování sociálních a zdravotnických služeb jejich pacientům.

 

  • Hospicové péči sv. Kleofáše v Třeboni na provozní výdaje a nákup zdravotnických pomůcek