VYPAR-3000 plovoucí výparoměrná stanice

Výparoměr vapor meter

Plovoucí výparoměr VYPAR-3000 o ploše 3000 cm2 je sofistikované zařízení pro automatické měření výparu a dešťových srážek. Vedle toho je průběžně měřena i rychlost a směr větru (WS103 a WD360), globální záření (Net radiometr NR Lite 2), vlhkost a teplota vzduchu (RVT13/RK7), orientačně velikost dešťové srážky (optický srážkoměr RG-114) a teplota vody v pěti různých hloubkách včetně povrchové teploty vody uvnitř výparoměrné nádoby (přesná teplotní čidla Pt100).

Výparoměr vapor meter

Řídící systém výparoměru

Ústřední měřící stanici výparoměru VYPAR-3000 tvoří telemetrická jednotka H7, která řídí prostřednictvím speciálně navrženého modulu automatizovaný provoz výparoměru i sběr dat z připojených meteorologických snímačů a čidel. Automatizovaný provoz výparoměru obsahuje nejen pravidelné předávání změřených dat na server prostřednictvím GSM/GPRS sítě, ale i dočerpávání odpařené vody do měrné nádoby a případně její odčerpání z nádoby po vydatnější dešťové srážce. Vyrovnávání hladiny v měrné nádobě s hladinou v uklidňující vaně výparoměru se se provádí o půlnoci, aby nebylo rušeno průběžné denní měření výparu skokovými změnami po dočerpání.

Výparoměr vapor meter

V případě potřeby lze plovoucí výparoměr doplnit o další měřené veličiny pomocí snímačů připojených k volným vstupům měřící ústředny H7.

Napájení měřící ústředny i řídící jednotky výparoměrné stanice zajišťuje bezúdržbový akumulátor 12 V dobíjený ze dvou různě nasměrovaných solárních panelů.

Mechanické provedení

Robustní nerezová konstrukce tohoto poměrně rozměrného plovoucího výparoměru (sestavený výparoměr má rozměry 2,5 x 2,5 m) s centrální výparoměrnou nádobou umístěnou v uklidňují vaně napomáhá stabilnímu a spolehlivému měření jak výparu, tak i dešťových srážek, a to i při silnějším větru. Aby přesto nebylo měření zatíženo nahodilými náklony výparoměru při větších vlnách, provádí měřící jednotka výparoměru opakovaně velký počet měření a z nich pomocí filtru počítá dosažený výpar (srážku).

Uklidňující vana o půdorysu 1,1 x 1,1 m má navíc ochranný límec, který významně omezuje pronikání vodní tříště do měrné nádoby ve středu vany. Protože uklidňující vana je propojena s okolím, je i hladina v měrné nádobě prakticky stejně vysoko jako okolní hladina, což má pozitivní vliv na zachování podobných podmínek uvnitř a vně měrné nádoby (vlhkost vzduchu, teplota vody i vzduchu). Samotná měrná nádoba o průměru 620 mm je hluboká 500 mm, její okraj ale přesahuje okolní hladinu jen o zhruba 10 cm, aby zastínění hladiny v měrné nádobě bylo i při nízkém slunci minimální.

Sestavení a instalace

Plovoucí výparoměr je pomocí šroubových spojů poměrně jednoduše rozebíratelný na 2 části o velikosti 2,5 x 1,3 m, aby je bylo možné před a po letní sezóně snadno převážet například jen s pomocí přívěsného vozíku zapojeného za osobní automobil. Z tohoto důvodu je i kabeláž výparoměru provedena pomocí rozebíratelných konektorových spojů, a to včetně meteorologických snímačů.

Výparoměr vapor meter 

Následující obrázek ukazuje obě části výparoměru položené na sobě těsně po transportu před sestavením výparoměru.  

Výparoměr vapor meter

Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
H7
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál
Související řešení: