Software a služby serveru

Online webové služby pro registrované uživatele přístrojů FIEDLER AMS

 • Poskytování datového prostoru pro přenesená měřená data
 • Vizualizace měřených dat včetně mnoha doplňkových služeb
 • Parametrizace přístrojů a kontrola jejich funkčnosti, automatická alarmová hlášení
 • Dva současně přístupné portály pro starší i nová zařízení

Program pro parametrizaci přístrojů a základní zpracování měřených dat

 • Nastavení a změna parametrů přístrojů poprvé uvedených na trh do roku 2015
 • Archivace parametrických souborů jednotlivých zařízení a jejich správa
 • Grafická i tabulková vizualizace archivovaných dat
 • Zobrazení aktuálních měřených dat a diagnostických údajů

 

Program pro parametrizaci přístrojů uváděných na trh po roce 2015

 • Aplikace primárně určena pro cloudové prostředí bez potřeby instalace produktu
 • Pro parametrizaci v místech bez konektivity se serverem k dispozici off-line verze
 • Off-line verze se instaluje na operační systém Windows nebo Linux
 • Vizualizace parametrů ve stromovém režimu i v režimu průvodců

Aktuální stavy hladin na řekách a srážkové úhrny

 • Volně přístupný web s mnoha stovkami stanic rozmístěných po celém území republiky
 • Data z limnigrafických stanic ČHMÚ a podniků Povodí
 • Data z lokálních varovných systémů měst a obcí (LVS)

Mobilní aplikace pro datové odečty, správu a parametrizaci zařízení

 • Aplikace především pro parametrizaci a správu SMART metering modulů
 • Bezdrátová komunikace se zařízeními prostým přiložením přes NFC nebo Bluetooth
 • Diagnostika jednotek i podpora pro ruční odečty
 • Synchronizace s webovým portálem CloudFM pro ruční odečty měřících zařízení

Nástroj pro nastavení parametrů sond a snímačů vybavených RS485

 • Nastavení komunikačních adres v síti RS485
 • Přepínání komunikačních protokolů mezi FINET a Modbus RTU
 • Nastavení dalších uživatelsky přístupných parametrů
 • K dispozici na stránkách výrobce pro zkušené registrované uživatele

Zápůjčka SIM karty k telemetrickým stanicím FIEDLER AMS

 • Zapůjčení SIM na základě smluvního vztahu mezi FIEDLER AMS a provozovatele stanice
 • Jednorázová aktivace SIM a následné zapůjčení SIM karty O2 s tarifem M2M
 • V ceně měsíčního paušálu je předplacen 1 MB dat GSM/GPRS komunikace
 • K dispozi SIM karty pro území ČR i EU

Zpoplatněná služba za zapůjčení SIM a Datahosting pro vybraná zařízení FIEDLER AMS

 • V ceně balíčku prvotní aktivace SIM, náklady na datové přenosy a služby datahostingu
 • V nabídce balíčky s rozdílnou dobou trvání, delší časové období bývá cenově zvýhodné
 • Možno nastavit automatické prodlužování platnosti datového balíčku