Systém pro zavlažování golfového hřiště, vinic, parků a okrasných zahrad

Speciálně navržené varianta telemetrické stanice M4016-RZ je určena pro řízení rozsáhlé sítě zavlažovacích ventilů. Z jedné jednotky lze ovládat až 32 ventilů pomocí spínacích modulů SPZ, které jsou rozmístěny v blízkosti ventilu a s jednotkou M4016-RV komunikují po sběrnici RS485. Moduly SPZ jsou napájeny ze stejného kabelu, po kterém jsou přes sběrnici RS485 i řízeny. závlahy, ventil, šachta

Příkladem může být sestava pro řízení závlah v zámeckém parku v Lednici, která byla vybudována jako komplexní systém včetně sledování stavu čerpací stanice a monitorování objemové půdní vlhkosti v různých částech parku. Samozřejmostí je přenos dat do databáze na serveru, parametrizace systému přes internet a systém řídících-varovacích SMS zpráv.

Naše dosud nejrozsáhlejší instalace byla provedena na vinici v Hnanicích na Moravě, kde 4 stanice M4016-RZ řídí celkem téměř stovku ventilů - a to pouze z akumulátorů dobíjených ze solárních panelů.

Dokumenty: 
Manuál