Malá telemetrická stanice - GSM/GPRS Datalogger

HYDRO LOGGER H1 rozšiřuje řadu malých telemetrických stanic vyráběných společností FIEDLER. GPRS Datalogger je vhodný pro sběr dat z objektů bez i se síťovým napájením a všude tam, kde stačí předávání naměřených dat na server v delších, obvykle v jednodenních intervalech (vnitřní baterie dataloggeru je dimenzována na 4.000 datových relací). Po dosažení přednastavených mezních hodnot se aktivuje přenos dat i varovných SMS okamžitě. Při použití vnějšího napájecího zdroje (akumulátor 12V, síťový zdroj) není četnost předávaných dat nijak limitována.

Hydro Logger H1, GPRS datalogger, Telemetrická stanice

Charakteristika GPRS Dataloggeru - Telemetrické stanice H1:

 • Pulsní vstupy pro připojení OPTO a REED snímačů vodoměrů.
 • Proudové vstupy pro snímače tlaků a hladin ve VDJ a ČS.
 • Binární vstupy (zatopení, chod čerpadel)
 • GSM/GPRS přenosy dat na server
 • Integrovaný systém varovných SMS zpráv
 • Provoz z vlastní baterie až 5 let, vstup pro externí napájení 12 VDC
 • Parametry konfigurovatelné přes internet
 • Robustní kovové pouzdro s krytím IP67
 • Nízké provozní náklady dané možností používat běžné kreditní SIM karty 

Typické použití HYDRO LOGGERU H1:  

- Průtokoměry, dálkové odečty vodoměrů. Sledování okamžitých i minimálních nočních průtoků včetně bilancí.
- Kontinuální sledování průtoků, tlaků a hladin v měrných šachtách a ve vodojemech.  
- Výstavba sítí dešťoměrných a limnigrafických stanic s možností rozesílání varovných SMS.

Základní popis GPRS HYDRO LOGGERU H1

Grafický displej poskytuje okamžitý přehled o měřených veličinách (průtok, tlak, hladina, teplota, stavy binárních kanálů, napětí napájecí baterie, proud tekoucí do připojených čidel a senzorů, teplota a vlhkost uvnitř přístroje, ...) a usnadňuje instalaci GSM antény v terénu - na displeji se zobrazuje aktuální intenzita GSM pole i objem odeslaných dat na server.

Vlastní bateriové napájení dimenzované na několik roků provozu lze šetřit připojením externího napájecího zdroje 8 až 15 VDC. Velmi nízký klidový odběr z tohoto externího zdroje (v řádu desítek uA) a vysoká účinnost vestavěné měniče umožňuje pro zálohované napájení používat i malý 12-ti voltový akumulátor.


Hydro Logger H1 s držákemDalší vestavěný programovatelný měnič napětí (výstupní napětí 6V nebo 15V) umožňuje bezproblémové připojení až dvou tlakových nebo hladinových snímačů s výstupním signálem 4-20 mA. Proud pro napájení těchto čidel je sledován a při jeho nárůstu je upozorněn uživatel na případnou závadu připojených čidel.

Pro napájení OPTO snímačů u vodoměrů má Hydrologger samostatnou napájecí svorku, na které je trvale přítomné napětí baterie. Také proud odebíraný připojenými OPTO snímači je monitorován a jeho hodnota je archivována.

Vysoká kapacita datové paměti uchovává naměřená data za několik let provozu i po vybití napájecí baterie. Po zaplnění datové paměti jsou nejstarší data cyklicky přepisována.

DataLogger H1 má robustní mechanické provedení s vysokým krytím IP67, které je nutné pro přístroje umístěné v trvale vlhkém prostředí VDJ, ÚV a měrných šachet.

Součástí dodávky Hydro Loggeru H1 je nerezový držák pro uchycení DataLoggeru na stěnu a GSM prutová anténa. Pro instalaci přístroje do podzemních šachet a do míst se slabým signálem je k dispozici několik ziskem odstupňovaných GSM antén. U dodavatele lze objednat i prodlužovací kabel k anténě.

Měřící A kanály (pro analogové veličiny)

Datalogger má celkem 8 měřících kanálů pro záznam veličin v 16-ti bitovém rozlišení. Ke každému záznamovému kanálu lze přiřadit jeho specifický název, počet desetinných míst pro měření i archivaci, jednotky, měřící metodu a mnoho dalších parametrů.
Interval archivace je nastavitelný samostatně pro každý záznamový kanál. Datalogger podporuje přechod na četnější záznam vybraných veličin po překročení nastavených mezí (limitní alarm) nebo po  rychlé změně hodnoty (gradientní alarm).

Binární B kanály (pro chody a poruchy)

Až 8 binárních kanálů slouží pro záznam času výskytu nebo ukončení poruchy čerpadla nebo jeho chodu, pro informaci o vstupu do objektu a o dalších událostech, které lze signalizovat sepnutím/rozepnutím příslušného binárního vstupu. 

Kontrolní C kanály

Nově byly do přístroje doplněny kontrolní kanály pro záznam napětí baterie,velikosti externího napájecího napětí, proudu odebíraného připojenými senzory a teploty i vlhkosti uvnitř dataloggeru.

Hydro Logger H1 otevřenýVstupy

PV1-PV2: 2 rychlé vstupy s integrovanými čítači pulsů určené pro snímače vodoměrů typu OPTO nebo REED

PV3-PV4: 2 pulsně-binární vstupy určené pro snímače typu REED nebo jako vstupy binárních stavů (chody a poruchy čerpadel, zatopení jímky, ostraha objektu)

AV1- AV2:  2 proudové vstupy, analogový signál 0-20 mA, 4-20 mA, 1-5 mA, 0-5 mA, 0-1 mA. Variantně 2 napěťové vstupy: 0 až 2,0V.

RS-485: sériové síťové rozhraní pro připojení samostatných měřících sond (např. ultrazvukového snímače hladiny US1200).

T1: vstup pro připojení externího teplotního senzoru DIGITHERM (polovodičové čidlo s přesností lepší než 0,5 °C).

HYDRO LOGGER H1 je vnitřně vybaven kombinovaným senzorem, který slouží pro monitorování teploty a vlhkosti vzduchu uvnitř přístroje.

Základní programové funkce

 • Výpočet okamžitého průtoku z pulsů (snímače REED a OPTO).
 • Sledování denních  a  celkových proteklých objemů od instalace.
 • Výpočtové funkce nad měřícími kanály (součet, klouzavý součet nebo průměr, rozdíl, trend, korekce polynomem 2.řádu) s výstupem do samostatného kanálu i do SMS.
 • Limitní a gradientní alarmy pro každý kanál (odeslání SMS, zvýšení četnosti předávaných dat na server).

Datahosting pro HYDRO LOGGER H1

Hydro Logger H1 okno na serveruHYDRO LOGGER H1 využívá datahosting zřízený na serveru výrobce stejným způsobem, jako to dělají stanice M4016 a STELA. Uživatel tak nemusí zřizovat vlastní server ani zajišťovat jeho provoz a údržbu.
Oprávněným uživatelům jsou data uložená na serveru kdykoliv přístupná přes standardní webový prohlížeč. Server kromě grafické a tabulkové vizualizace umožňuje také statistické výpočty bilančních průtoků, vyhledávání mezních hodnot, exporty dat v několika formátech a další funkce.

Datové přenosy mezi serverem a Hydro Loggerem H1

 • Předávání změřených dat  na server v nastavených časech.
 • Přechod na četnější přenosy po vyhodnocení alarmového stavu.
 • Řízené napájení GPRS modulu umožňuje mnohaletý  provoz bez výměny baterií - více než 4000 datových relací nebo SMS zpráv.
 • Parametrizace telemetrické stanice H1 přes server včetně ukládání změn v nastavení.
 • Seřizování času telemetrické stanice podle serveru.
 • Upgrade FW dataloggeru prostřednictvím serveru.

Systém varovných a informativních SMS:

 • Telefonní seznam pro 10 adresátů, sdružování do skupin.
 • 14 nastavitelných varovných SMS zpráv (libovolný text, automatické vkládání aktuální hodnoty, různé spouštěcí podmínky včetně doby jejich trvání, hystereze).
 • 8 přednastavených SMS zpráv.
 • Možnost sestavení obsahu informativní SMS zprávy (aktuální hodnoty, max., min., různé bilance, kredit SIM,...).
 • Informativní SMS odesílané v denním, týdenním nebo v měsíčním intervalu.

 

Připojení PC (notebooku) pod programem MOST:
konektor M8 - RS232, k přístroji lze objednat komunikační kabel KP232/M8 a převodník USB/RS232

Ochranné skříně pro H1

Pro umístění Hydro Loggeru H1 ve venkovním prostředí nebo v místech silně znečištěných a vlhkých je možno objednat dva typy plastových skříní. Součástí vybavení skříní je i montážní plech pro uchycení Hydro Loggeru H1.

Oba typy mají vysoké krytí IP66, které zaručuje, že přístroj zůstane ochráněn před vlivem okolního prostředí.

Skříň ARIA-H1

Tato skříň je robustní, uzamykatelná a dovoluje umístit pod Hydro Logger H1 ještě záložní napájecí akumulátor 12V/9Ah.

Ke skříni lze objednat dvojici nerezového kování uzpůsobeného pro montáž skříně ARIA-H1 na stožár nebo sloup pomocí pásek Bandimex.

Vnější rozměry skříně: 315 mm x 215 mm x 170 mm (v x š x h).

Skříň Thalassa-H1

Menší a cenově dostupnější typ skříně pro umístění Hydro Loggeru H1. Skříň se dodává s namontovanými nerezovými úchyty uzpůsobenými pro třmeny, pomocí kterých ji lze snadno přidělat na stožár, stojan ke srážkoměru a pod. Při objednávce je potřeba specifikovat požadovanou velikost dodávaných nerezových třmenů (1 1/4", 1 1/2", 2").

Vnější rozměry skříně: 240 mm x 195 mm x 90 mm (v x š x h).

 

Schneider-H1     Schneider-H1   

 

Do tohoto typu skříně se nevejde záložní akumulátor 12V/9Ah.

 

Základní technické parametry
Parametr         Hodnota
Počet analogových vstupů2 proudové vstupy (0)4-20 mA
Počet pulsních vstupů2 rychlé pulsní vstupy PV1, PV2 (pro snímače typu OPTO), 2 pomalé pulsní vstupy PV3, PV4 (snímače REED)
Počet binárních vstupůnepoužité vstupy PV1 až PV4
rozhraní RS-4851x pro připojení čidel a senzorů, protokol FINET
Počet záznamových kanálů8 analogových (A), 8 binárních (B), 8 kontrolních (C), 1 textový
Interval archivacenastavitelný 1 min až 1 den samostatně pro A kanály
Kapacita datové paměti2MB Flash, záznam až 300 000 hodnot, cyklické rolování
Korekce reálného časuautomatická ze serveru
Napájecí baterieLithiová baterie SAFT LSH20 3,6V
Externí napájecí napětí8-15 VDC, klidový proud 50 uA
Doba provozuaž 5 roků bez výměny baterie
GSM/GPRS modulGPRS Calss 12, sloty: 4Rx / 4Tx
GSM anténav ceně stanice prutová 1dB, konektor FME
Interní senzorrelativní vlhkost a teplota
Rozhraní pro připojení PC RS-232, konektor M8
Pracovní teplota-20 °C až +50 °C
Materiál pouzdraAl slitina a plast
Rozměry160 x 90 x 60 mm (beg GSM a kabel. vývodek)
Hmotnost1,1 kg včetně nerezového držáku a baterie
Krytí                                                IP67
Dokumentace: 
Datasheet
Manuál
Soubory ke stažení: 
Prezentace
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Datasheet