Provozování serveru www.hladiny.cz

 

Server www.hladiny.cz byl zřízen za účelem zpřístupnění dat pořízených limnigrafickými a srážkoměrnými stanicemi široké veřejnosti, povodňovým komisím či majitelům ohrožených nemovitostí a pro zvýšení informovanosti o aktuálním stavu vybraných vodních toků či o množství spadlých srážek v místě instalace srážkoměrných stanic.

Mapa LVS

Server www.hladiny.cz

Vodoměrné i srážkoměrné stanice založené na jednotkách M4016, STELA nebo H1 používají datahosting na našem serveru pro ukládání změřených hodnot o výšce hladiny, okamžitém průtoku, teplotě vody nebo množství srážek.

Server www.hladiny.cz slučuje data z velké většiny instalovaných vodoměrných a srážkoměrných stanic do jedné vizualizační aplikace. Děkujeme majitelům a provozovatelům těchto stanic, že nám dovolili zobrazovat poslední změřené hodnoty v této, domíváme se že užitečné, aplikaci.   

Dva základní přehledy

Na serveru jsou vzájemně oddělena data získaná ze stanic v majetku ČHMÚ a podniků povodí od dat z lokálních varovných systémů (LVS) města a obcí. Uživatel může mezi těmito dvěma přehledy volně přepínat.

Rozdělení vedlo ke zvýšení přehlednosti a také odděluje kvalitativně významné limnigrafické stanice státních organizací instalovaných na důležitých vodoměrných profilech kategorie A a B od stanic LVS většinou pouze s lokálním významem instalovaných na menších tocích a na vodoměrných profilech kategorie C.  

Třídění a vyhledávání jednotlivých stanic v přehledech

Stanice ČHMÚ a podniků povodí jsou tříděny bud podle hlavních řek, do jejichž povodí vodoměrný profil patří, nebo se lze přepnou do třídění stanic podle provozovatele stanic, tedy jednotlivých poboček ČHMÚ či jednotlivých podniků povodí.

Stanice LVS jsou jsou rozděleny podle zřizovatelů, tedy názvů měst a obcí jež daný lokální varovný systém provozují. Pro vyšší přehlednost jsou dále jednotlivé varovné systémy přiřazeny pod 13 krajů a hlavní město Prahu.

Zobrazování stanic na mapě

Vodoměrné stanice jsou v mapě zobrazeny kolečkem, jehož barva se může v případě dosažení některého z povodňových stupňů měnit od jasně zelené (I. povodňový stupeň) po červenou (3. povodňový stupeň).

Zobrazení stanic v mapě

Vedle toho server vyhodnocuje i rychlost nárůstu měřené hladiny a při překročení nastaveného gradientu se namísto kolečka v mapě objeví výrazná šipka směřující vzhůru. Opačně otočenou šipkou je na mapě serveru označena stanice, která zaznamenal rychlý poklese hladiny.

Srážkoměry mají na mapě serveru svou vlastní značku ve tvaru modré kapky. Uživatel může přepínat mezi společným zobrazením vodoměrných i srážkoměrných stanic nebo mezi zobrazením jen stanic jednoho typu.

Zoomování

Mapové podklady jsou na serveru k dispozici v 16 úrovních přiblížení od zobrazení celého světa a Evropy až po detailní zobrazení dané lokality v měřítku přibližně 1:2000. Uživatel může mezi zobrazeními přeskakovat jednak s pomocí kolečka myši nebo pomocí tlačítek + a - v levém horním rohu mapového podkladu.

Malé dvoudenní grafy

Ke každé limnigrafické i srážkoměrné stanici lze vyvolat zobrazení malého dvoudenního grafu kliknutím na ikonu stanice v mapě nebo na jmenovku stanice v levém seznamu stanic.

Malý dvoudenní graf limnigrafické stanice

Velké týdenní grafy

Kliknutím na ikonu malého grafu nebo stiskem tlačítka Grafy na horní příkazové liště aplikace se přepnete do grafického zobrazení velkých týdenních grafů.

Graf limnigrafické stanice

Týdenní graf limnigrafické stanice

 

graf srážkoměrné stanice

Týdenní graf srážkoměrné stanice

Podpora mobilních telefonů, iPodů a tabletů

Vizualizační aplikace běžící na serveru www.hladiny.cz je napsána tak, aby ji bylo možno spouštět i z přenosných mobilních zařízení vybavených pouze dotykovým displejem.

Zobrazení oblačnosti a srážkové činnosti

Základní mapový podklad může být doplněn o polopropustnou vrstvu nesoucí informace o aktuální oblačnosti a srážkové činnosti. Zapnutí nebo vypnutí této vrstvy je možné na rozbalovací roletce v pravé horní části displeje.

mapa srážek

Mapa se zapnutým zobrazováním aktuální srážkové situace

Soubory ke stažení: 
Prezentace
Ceníky
Datasheet